akademiabadaczy.edu.pl
Setter menneskene i sentrum


Økosentrisk

Humanismen er et livssyn som setter mennesket i sentrum, begynner Norsk humanistmanifest Men hva betyr det å sette mennesket i sentrum? Betyr det noe i det hele tatt, eller er det kun fagre ord, som klinger godt, men ikke forplikter oss til noe som helst?.

Økosentrisme

 • Et natursyn som setter mennesket i sentrum, kalles antroponsentrisk. Antropos betyr "menneske", og ifølge det antroposentriske synet er naturen til for mennesket. Det som gir naturen verdi, er at den er nyttig for oss. Naturen har derfor bare en instrumentell verdi, som et middel til å tilfredsstille ønskene og behovene våre.

 • Antroposentrisme

  Nevn de viktigste humanistiske fellesverdiene og forklar hvordan hver av dem setter mennesket i sentrum - Menneskeverd: grunnleggende verdi. Alle mennesker har betydning, uavhengig av status og stilling.


   Ecura ledelse

  Vi setter menneskene og planeten vår i sentrum for alt vi gjør. Som en organisasjon eier vi vårt sosiale ansvar for å forbedre vår verden for våre folk, våre kunder og fremtidige generasjoner. Vårt formål.


 • setter menneskene i sentrum

 • Ecura arendal

  Et felles verdigrunnlag i samfunnet. Setter menneskene i sentrum. Click the card to flip 👆. 1 /

  Ecura

  Toneangivende stemmer innen miljøbevegelsen og miljøtenkningen har vært kritiske til det de kaller antroposentrisme. Denne artikkelen har til hensikt å klargjøre hva antroposentrisme betyr, og hva det vil si å kritisere antroposentrisme.

  Biosentrisme

  Teori som fremhever de psykologiske og sosiale faktorenes betydning for produktivitet og trivsel i arbeidslivet framfor de fysiske faktorene. Teorien kan betraktes nærmest som et motstykke til Taylor og Scientific Management og setter menneskene og arbeidernes sosiale behov i sentrum.
 • Økosentrisme

 • Antroposentrisk natursyn

   Vi er nå midt inne i et perspektivskifte! Det handler om folk og det handler om en utvikling hvor bærekraft står i fokus. Alle ressurser tas vare på, på en ny måte.