akademiabadaczy.edu.pl
Hva vil det si å være kontoeier


Legge til disponent dnb

Kontoeier kan registrere ny eller slette en disponent på konto i nettbanken under "Innstillinger" og "Disponenter". Man må være over 18 år for å registrere eller slette disponenter. Husk at det er ikke lov å bruke andres kodebrikke eller kode/passord.

Autorisert bruker nordea

Det er kontoeier som oppretter en disposisjonsfullmakt via banken og disponenten bruker sin egen BankID og nettbank for å utføre oppgaver på vegne av kontoeier. Hvilke kontoer disponenten har tilgang til er synlige og håndteres i disponentens egen nettbank. Hva vil det si å disponere en konto?.

Hva er kontoinnehaver

Vi er tilgjengelig gjennom digitale tjenester som chat og kontaktskjema i innlogget nettbank, i tillegg til SMS-tjenester. Dersom dette er tjenester som ikke kan benyttes, kan vi kontaktes på telefon gjennom Teksttelefon (Telenor) Bildetolketjeneste (Nav), og via møtebestillingsskjemaet ovenfor. Hjelp og veiledning til ofte stilte.

Åpne bankkonto

 • Det er viktig at du bruker fullmaktsskjemaet knyttet til din aktuelle bank, slik at banken får den informasjonen de trenger. Innholdet kan variere noe, men enkelte opplysninger går igjen. Kontoeier må fylle inn sin personlige informasjon og gi grunnleggende opplysninger om den som skal disponere hans eller hennes kontoer.
 • hva vil det si å være kontoeier
 • Åpne bankkonto


 • Åpne konto

  Ved å bruke riktig konto blir bilaget (hendingen) styrt inn på rett plass i regnskapet. På den måten blir en rapport (utskrift) over resultatregnskapet eller balansen korrekt. Det vil si at alt kommer i riktig rekkefølge. I et regnskapsprogram er det nummeret på kontoen som er viktigst, ikke selve navnet.

  Felleskonto dnb

   Da må vedkommende som kontoeier selv ta kontakt med banken og fremsette ønsket om å legge til disponent på konto. Da sender banken skjema i posten som både disponenten og kontoeier må signere og sende tilbake til banken. Les mer om fremtidsfullmakt og vergemål på Slik legger du til disponent på konto.

   Fullmaktsskjema bank nordea

  Ta kontakt med helsefagarbeidere og lærlinger på praksisstedet deres, og finn ut hva de legger i begrepet profesjonell helsefagarbeider. Lag en oppsummering av svarene dere får. Lag en digital presentasjon der alle på gruppa bidrar med sine refleksjoner om hva det vil si å være en profesjonell helsefagarbeider.


  Disponent sbanken

  Bokføringsloven og regnskapsloven sier at dobbel bokføring er standarden vi skal bruke i Norge når vi bokfører. Det vil si at alle transaksjoner må føres på to kontoer som ett plussbeløp (debet) og ett minusbeløp (kredit) for å vise hva slags kostnad det er og hvor pengene den ble betalt med kommer fra.
 • Legge til disponent dnb