akademiabadaczy.edu.pl
Tillatt hastighet tilhenger uten brems


 • Fartsgrense med henger i tyskland


 • Fartsgrense tunge kjøretøy

  Nye fartsgrenser for tilhenger uten brems, og for Tempo tilhengere. Det har lenge vært slik at tilhengere uten brems har vært begrenset til maks 60 km/t, mens tilhengere med brems har hatt en maksimal tillatt fartsgrense på 80 km/t. Dette er nå endret. I mars kom en etterlengtet oppdatering fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.


  Tempo 100-godkjenning

   Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t; Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til km/t (Tempo godkjenning) Alle tilhengere: 80 km/t. For tilhengere med bremser gjelder allerede hastighetsbegrensning på 80 km/t. Endringen innebærer at alle tilhengere nå kan trekkes i 80 km/t.


  Brenderup tilhenger

  Oppsummert gjelder følgende fartsgrenser for kjøring med tilhengere: Tilhengere uten brems: Tillat 80 km/t. Tilhengere med brems: Tillat 80 km/t. For tilhengere med brems har det også åpnet opp en ny mulighet for ytterligere økt hastighet. Godkjenningen kalles Tempo

  Fartsgrense bobil

  Etter nye regler innført i mars kan a lle tilhengere nå trekkes i inntil 80 km/t på veier der dette er tillatt. Tidligere var det krav om brems på henger for å holde 80 km/t under gitte forutsetninger. Dette vilkåret er nå fjernet. NB! Noen tilhengere kan etter en egen godkjenning trekkes i inntil km/t.


   Henger kalkulator

  Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t; Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til km/t (Tempo godkjenning).
 • tillatt hastighet tilhenger uten brems


 • Fartsgrense med henger i tyskland

  Nye fartsgrenser for tilhengere - Statens vegvesenFra 1. januar vil det bli innført nye fartsgrenser for tilhengere på norske veier. Målet er å øke trafikksikkerheten og redusere ulykkesrisikoen. Les mer om de nye reglene og kriteriene som ligger til grunn for endringene.
 • Fartsgrense tilhenger sverige

 • Fartsgrense tilhenger sverige

 • 24/12/ Blir regelverket endret, kan biler med tilhengere med brems øke farten fra 80 km/t til maks km/t. Uansett fartsgrense kan du i dag ikke kjøre fortere enn 80 km/t med tilhenger. Statens vegvesen foreslår nå å øke maksimal hastighet til km/t for tilhengere med brems, eller tilhenger uten brems opp til kg.
 • Tysse tilhenger

  Nå kan du kjøre en tilhenger uten brems i 80 km/t Tidligere regel om fartsbegrensning ved aktuell vekt av tilhenger på kg er nå fjernet. Dette vil si at på veier med tillatt hastighet på 80 km/t gjelder samme hastighet for bil og tilhenger som for andre kjøretøy.