akademiabadaczy.edu.pl
Hvem vil være venner med overvektige barn forskning


Studier har vist at.

Júlíusson har gjort forskning som viser at foreldre ikke helt ser overvekten hos egne barn. 9 av 10 barnehagebarn som er overvektige, oppfattes nemlig som normalvektige av sine egne foreldre, viser resultatene til Júlíusson. I studien fra analyserte Haukeland-forskeren svar fra foresatte om barnas kosthold og vekt.
 • Gründer, forsker og seksjonsoverlege ved
 • Resultatene er hentet fra 40

  Merete Lindén Dahle vitenskapelig assistent Audun Farbrot fagsjef for forskningskommunikasjon Høyskolen Kristiania lørdag juli - Overvekt og fedme er et problem som rammer stadig flere barn verden over. Barna som blir overvektige, går opp i vekt i tidlig alder. Norge er heller ikke forskånet fra fedmebølgen.

  Mange foreldre opplever skyld og

  Forskning viser at opplæring om kosthold, mosjon og nye vaner kan hjelpe overvektige barn til å nå en sunnere vekt. Veier barnet mer enn det som er sunt, kan legen foreslå at barnet prøver å holde vekten stabil det neste halvåret. Dermed kan det "vokse inn" i en sunn vekt snarere enn å måtte prøve å gå ned i vekt. Kosthold for barn og unge.

   Når barn skulle rangere

  (NSF, u.å). I samtalen med foreldre som opplever at deres barn er overvektige skal helsesykepleier finne en balanse mellom å forholde seg til retningslinjer, forskrifter og lover på den ene siden, og helsefremming og omsorg på den andre siden. Tidligere forskning viser at det å skulle samtale om overvekt og fedme er komplekst og sårt.


  Tiltak som skal gi

   Foreldres «skyld» Tidligere forskning har nemlig antydet at et barn som opplever strenge restriksjoner, lettere blir usunt og overvektig fordi barnet blir intenst opptatt av den forbudte maten og overspiser når sjansen byr seg. Overspising og overvekt oppfattes dermed som foreldrenes skyld.

  Ifølge forskning viser det

  Å snakke med barn om overvekt kan oppleves vanskelig både for foreldre, lærere og helsepersonell. Samtidig opplever mange barn med overvekt at vekten påvirker deres fungering i hverdagen og deres forhold til seg selv og andre negativt.
 • hvem vil være venner med overvektige barn forskning

 • Overvektige barn ikke fungerer optimalt

  «Studier viser at barn assosierer overvekt med dårlig sosial fungering, dårlige skoleprestasjoner, dårligere helse, usunt kosthold og dårlig fysisk form» (3). Overvektige barn opplever stigmatisering både fra venner, foreldre, lærere og andre, og det har store psykologiske, sosiale og helserelaterte konsekvenser for den enkelte. Ofte kan.

  Gründer, forsker og seksjonsoverlege ved

 • Overvekt/fedme hos barn er en alvorlig trussel mot folkehelsen. På verdensbasis er antall overvektige barn og unge ti ganger høyere enn for 40 år siden, med akselererende trender spesielt i lav- og mellominntektsland. Vektovervåking og -varsling er en del av den oppfølgingen som gis universelt til barn og unge i mange land.

 • Ifølge forskning viser det