akademiabadaczy.edu.pl
Hva betyr tariffoppgjør


Tariffoppgjør 2023

Tariffoppgjør er forhandlinger om revisjon av tariffavtaler. Disse forhandlingene kalles også lønnsoppgjø tariffavtale inngås av to parter: en fagforening/arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon (eller en arbeidsgiver). Tariffavtalene kan når som helst revideres dersom partene er enige.

  Hva krever lærerne i lønn

Hva kan det forhandles om? I motsetning til et lønnsoppgjør hvor det i stor grad forhandles mellom den enkelte og bedriften og innenfor den enkelte bedrifts rammer, forhandles det i et tariffoppgjør om alt som kan omfattes av en tariffavtale. Avtalefriheten gir i realiteten få begrensninger for hva partene kan bli enige om.

 • hva betyr tariffoppgjør
 • Tariffoppgjør er forhandlinger om

  Alt om tariff, lønn og tariffoppgjøret Her finner du forklaring på de mange begrepene innen tariff og lønn, viktige datoer for lønnsoppgjøret og løpende oppdateringer om våre tariffavtaler.
 • Til grunn for et
 • Til grunn for et

 • Sist oppdatert: august Et tariffoppgjør er reforhandling av inngåtte tariffavtaler og overenskomster mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. Det kan også være forhandling om å inngå nye tariffavtaler og overenskomster. Forberedelsene til tariffoppgjørene starter med interne prosesser lenge før partene.

 • Hva er et tariffoppgjør?

  Hovedoppgjør og mellomoppgjør. Hovedoppgjør, mellomoppgjør, forbundsvist oppgjør og samordnet oppgjør er begreper som omtales under tariffavtalerevisjoner. Denne artikkelen gir deg en forklaring på de ulike begrepene, slik at din bedrift vet hva som forhandles i de ulike oppgjørene.

  Et tariffoppgjør er reforhandling

  Et tariffoppgjør er etablering av eller reforhandling av tariffavtaler og overenskomster mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Et tariffoppgjør kan omfatte både forhandling av sosiale rettigheter (sykelønn, ferie etc.) og lønn. For mer informasjon og hovedavtaler, gå inn på ditt tariffområde. Logg inn og finn ditt.

  Inneholder ikke.

  Sentrale begreper i lønnsoppgjøret. Sentrale begreper i lønnsoppgjøret. Et lønnsoppgjør er mye mer enn en forhandling mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon. Det er mange mekanismer som styrer lønnsdannelsen og mange forhold som påvirker din lønnsvekst.

  For tariffoppgjør gjelder strenge

   Hovedtanken bak modellen er at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av det industrien tåler. I praksis betyr det at Fellesforbundet først forhandler med motparten Norsk Industri. Det de blir enige om, legger sterke føringer for oppgjørene i privat og offentlig sektor.