akademiabadaczy.edu.pl
Mor nille er en stein


 • mor nille er en stein

 • Per degn

  Mor Nille kan heller ikke flyve. Ergo er Mor Nille en sten». Setter vi opp denne slutningen skjematisk, vil den se slik ut: (Mor Nille) er (ikke flyvedyktig) A er C (En sten) er (ikke flyvedyktig) B er C (Mor Nille) er (en sten) A er B. Nå er det lett å se at selv om både A og B er C, må ikke nødvendigvis A være B.

  Erasmus montanus sammendrag

   Læren om feilslutninger skriver seg fra Aristoteles, hvis hovedverk om feilslutninger er De sophisticis elenchis. Feilslutninger kan også oppstå ved misbruk av logiske slutningsregler (som i Holbergs Erasmus Montanus: «Mor Nille er en sten»), eller ved ords mangetydighet («Alle spøkefugler kan fly»).

  Erasmus montanus tema

  Erasmus Montanus er en populær komedie. Den er blandt andet blevet filmatiseret. Komedien henter et eksempel i filosofien til at komme med et eksempel på en logisk fejlslutning: "En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. Ergo er morlille en sten!".

  Hva handler erasmus montanus om

 • En scene du kan trekke frem som spesielt morsom, er når Erasmus overbeviser moren sin om at hun er en stein. Mor Nille kan ikke fly, og det kan heller ikke en stein. Ergo er.


 • Erasmus montanus analyse

  Artikkelen er flere år gammel. Erasmus Montanus ble skrevet i , publisert i , oppført første gang i , og er stadig populær. Dagens versjon er en Radioteater-innspilling fra

   Erasmus montanus relevans i dag

  ker til å bevise at mor Nille kan flyve. Det går slik: Premiss1: En stein kan ikke flyve. Premiss 2: Mor Nille er ikke en stein. Ergo: Mor Nille kan flyve. Når premissene er som galest blir resultatet originalest, skrev Ibsen. Her er premissene sanne og likevel er konklusjonen åpenbart feilaktig, men det ikke så lett å gjennomskue hva feilen.

  Er en sten

  Mor Nille kan heller ikke flyve. Ergo er Mor Nille en sten.». Historien forteller at dette fikk stakkars Mor Nille til å gråte, fordi hun ikke ville være en sten. Ulrichsen gjør kontrollutvalget til Mor Nille. Han skriver: «Kontrollutvalget gjør ikke jobben sin. De svarer ikke på kritikken.

  Erasmus montanus sitat

  (Mens "En sten kan ikke flyve; Mor Lille kan ikke flyve; Altså er Mor Lille en sten", ikke er en syllogisme. Da måtte det første utsagnet vært "Alt som ikke kan flyve er stener") Et grunnprinsipp kan ikke utledes fra noe annet. Det klassiske eksempelet er Euklids Elementer. Hundrevis av påstander baseres på et sett definisjoner.

 • Hva handler erasmus montanus om