akademiabadaczy.edu.pl
Hva var typisk for renessansen


Renessansen litteratur

Renessansen er en sentral epoke i europeisk historie. Den starter i Italia på begynnelsen av tallet, hovedsakelig i Firenze, og har ved begynnelsen av tallet spredt seg til store deler av Europa. I Norden gjør renessansen seg hovedsakelig gjeldende på og tallet.

Når sluttet renessansen

 • Renessansen (fra fransk Renaissance, «gjenfødelse») er et begrep som brukes om en periode, men også en åndelig strømning og retning i kunsten og arkitekturen i Vest-Europa som oppsto i Italia på tallet med diktsamlingen Canzoniere av Francesco Petrarca.

 • Renessansen ndla

   Renessansen representerer en ny tidsånd, og selv om den i utgangspunktet bygger på gamle idealer fra antikken, er det mange utviklingstrekk i moderne tid som kan spores tilbake til denne nye tidsånden.
 • Når var renessansen
 • Renessansen tidslinje

  Vad var renässansen? Kort artikel och boktips på Historiska Medias webbplats där du kan läsa om renässansen - antikens pånyttfödelse. Begreppet renässans kommer från det franska la Renaissance, som på svenska betyder pånyttfödelse. För renässansen anses ofta vara den tid då antikens kultur föds på nytt i ny skepnad.


  Når var renessansen

  Renessansen. Renessanse betyr gjenfødelse, og i denne perioden skulle idealene fra antikken stå fram på nytt. I middelalderen satte de Gud i sentrum, mens i renessansen stod mennesket i fokus. Perioden innleder et helt nytt syn på menneskets rett til å utfolde seg. I Renessansen var mennesket i fokus. CC BY-NC-ND.
 • Når sluttet renessansen

 • Renessansen menneskesyn

  Ett av de viktigste kjennetegnene på renessansen var en økt interesse for antikken. Dette førte til at mange av kunstverkene fra denne tiden var inspirert av antikkens kunst og arkitektur. Det var også en økt interesse for humanismen, en filosofisk retning som fokuserte på menneskeverdet og individets frihet.

   Renessansen kjennetegn litteratur

  Store norske leksikon. Renessanselitteraturen knyttes til den sterke oppblomstring på alle felter innenfor kulturlivet i Europa på og tallet, først og fremst i Italia. Renessansen er nært knyttet til humanismen og representerer en tilbakevending til kildene, det vil si til antikkens ssen for enkeltmennesket gir seg.

  Renessansen tidsperiode

  Renessansen har mange unike kjennetegn som skiller den fra andre tidsperioder, og noen av de vanligste kjennetegnene på renessansen er som følger: Kunst var sterkt inspirert fra antikk kunst. Ofte så man statuer og malerier av mennesker. Mennesket var i fokus. Vanlige folk var for første gang sidestilt med prester og andre geistlige.

 • hva var typisk for renessansen