akademiabadaczy.edu.pl
Nittedal kommune va norm


Kommunekart nittedal

Nittedal kommune har sammen med kommuner på Nedre Romerike utarbeidet en felles norm for vann og avløp. VA-normen inneholder de tekniske kravene som stilles for å sikre kvaliteten når kommunen skal eie og drifte ledningsanlegg.


Nittedal kommune kontakt

VA-normen skal benyttes i kommunene: Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm (tidligere Fet, Skedsmo, Sørum), Lørenskog, Nittedal og Rælingen. VA-normen gjelder i tillegg for følgende vannverk: Kirkebygda og Ytre Enebakk vannverk -Flateby vannverk.


Nittedal kommune vann og avløp

Standarder og krav. Alle nye vann- og avløpsanlegg som skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett må oppfylle standarder og krav definert i regional VA-norm. VA-normen finner du på følgende lenke: VA-norm .pdf) Nittedal kommune har vedtatt "Standard abonnementsvilkår" utgitt i

  Nittedal kommune intranett

Hvis du skal bygge eller endre på vann- og avløpsanlegg i Nittedal kommune, må du følge VA-normen som er revidert i november VA-normen gir deg de tekniske kravene og retningslinjene for å sikre god kvalitet og drift av anlegget. VA-normen er utarbeidet i samarbeid med andre kommuner på Nedre Romerike og vannverk.
 • nittedal kommune va norm

 • Nittedal kommune byggesak

  Rehabilitering av kloakkledninger i Nittedal; Seksjonering og reseksjonering; Septiktanker og separate avløpsanlegg; Telefonvarsling; Tilkobling til offentlig vann og avløp; Vannmåler; Vann og avløp; Vann og avløp når du bygger; VA-norm; Private VA-anlegg.

  Drikkevann nittedal

  Til enhver tid gjeldende kommunal veinorm og VA-norm skal legges til grunn for reguleringsplaner og søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven. Normene gjelder også som grunnlag for kommunal overtakelse av anlegg.

  Nittedal kommune min side

 • Nittedal - Startside.


 • Nittedal kommune min side
 • Nittedal rådhus

   Bærekraftige VA-anlegg. Lokal bestemmelse. VA-anleggene skal være bærekraftige. Prosjektdokumentasjon. Lokal bestemmelse. Dokumentasjonen skal være tilpasset oppgavens kompleksitet og størrelse slik at prosjektet belyser alle nødvendige tekniske detaljer og løsninger. Komplett dokumentasjon består av kvalitetssystem, teknisk.