akademiabadaczy.edu.pl
Ferie felles2019


Opptjening av ferie

Du får ikke lønn når du har ferie. I stedet får du feriepenger som kompenserer for lønnsbortfallet. Feriepengene sparer du året før du tar ut ferie. Det er arbeidsgiver som setter av disse pengene. Har du fire uker ferie, er feriepengene 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Du finner feriepengegrunnlaget på årsoppgaven fra arbeidsgiver.

Må man ta 3 uker sammenhengende ferie

  Fellesferie is the collective leave period or general staff holiday period that many Norwegian companies have adopted, which takes place during July. The origins of fellesferie date back to the interwar years, when employers and employees in the Norwegian metal smelting industry agreed on a collective holiday period of three weeks.

Ferie uten lønn

Fellesferie. Fellesferie er et norsk begrep for en ferie der alle arbeidstakerne i en bedrift har fri samtidig. For mange innebærer det sommerlukning tre uker i juli, sommerferie og rolige dager. Det er vanlig å feriere utenlands eller reise i Norge. Bildet viser strand- og badeliv en sommerdag på Sandø utenfor Tjøme i Oslofjorden.

  Ferie turnus helg

De nøyaktige datoene er nå avtalt! Fellesferie er et godt innarbeidet begrep for det som egentlig heter bygningsferien. Bygningsferien avtales mellom Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening (BNL). Fellesferien anbefales lagt til tiden fra og med mandag 8. juli, til og med fredag juli (uke 28, 29 og 30).

 • Varsel om pålagt ferie

 • Jobbe i ferien lønn

 • Fellesferie for er fastsatt. Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) anbefaler at bygningsferien – kjent som fellesferien – legges til tiden fra og med mandag 8. juli til og med fredag juli (uke 28, 29 og 30). Sist oppdatert (kl. ).
 • Varsel om pålagt ferie

  Fellesferie er fastsatt. Også neste år blir fellesferien i juli. De nøyaktige datoene er nå avtalt! Sist oppdatert (kl. ) Nå er tida inne for å drømme seg bort til neste års sommerferie. Fellesferie er et godt innarbeidet begrep for det som egentlig heter bygningsferien.


 • ferie felles2019
 • 4 eller 5 uker ferie

  Selv om begrepet fellesferie lever i beste velgående, er samfunnet i utvikling og konseptet fungerer ikke like godt i alle bedrifter. Etter hvert som det blir færre ansatte i industrien og flere ansatte i serviceyrker innen hotell- og restaurantbransjen ser vi at mange bedrifter ønsker å gi de ansatte ferie på ulike tidspunkt, og ikke stoppe driften i en treukersperiode.


  Krav på ferie nyansatt

  udbetales under ferie. Stk. 4. Hvis tilgodehavende ferie ved en tjenestefrihedsperiodes begyndelse er konverteret til feriegodtgørelse, og den ansatte efter genindtræden vælger at afvikle den således afregnede ferie som ferie med løn, modregnes den udbetalte feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferien. Omlægning af ferie § 5.
 • Jobbe i ferien lønn