akademiabadaczy.edu.pl
Rett på utstyr i arbeidshverdagen


 • Arbeidsmiljøloven 4-3
 • Arbeidstilsynet


 • rett på utstyr i arbeidshverdagen


 • Riktig arbeidsstilling sittende

  Det kan også defineres som vold når arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på inventar og utstyr. Eksempler på vold og trusler Fysisk vold: vold som primært gir skade på kroppen.


  Arbeidsmiljøloven oppsigelse

  Arbeidstiden på hjemmekontor – utenfor pandemien. En viktig regel i den nåværende forskriften er at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid i stor grad ikke gjelder dersom ansatte jobber fra hjemmekontor. Det er adgang til noe mer arbeid på hjemmekontor enn på vanlig kontor.

  Arbeidsmiljøloven 4-3

  Ifølge artikkelforfatteren er de viktig å gjøre nye vurderinger av hvordan teknologi skal støtte arbeidshverdagen. Vi behøver riktig utstyr og tilgang til verktøy og data for å jobbe like godt hjemme som på kontoret. Når dette fungerer, legger vi bedre til rette for god produktivitet hjemme, arbeidsmoral og virksomhetskultur.

  Arbeidsplassforskriften

   Temaet for masteroppgaven er arbeidstakers rett til personvern på hjemmekontor. Oppgaven omhandler grensedragningen mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers personvern i arbeidstiden i det private hjem. Som følge av covid pandemien ble arbeidstakere beordret.

  Ergonomi

  I Norge er hovedregelen at alle arbeidstakere har krav på ferie og feriepenger. Du har krav på 25 virkedager ferie i året. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, og arbeidsgiver er pliktig å sørge for at du tar ut full ferie.

  Ergonomiportalen

  Arbeidsklær er alminnelige klær og uniformer som ikke er spesielt beregnet til å beskytte arbeidstakernes sikkerhet og helse. Dette i motsetning til personlig verneutstyr som skal verne arbeidstakere mot farer som kan true sikkerhet eller helse. For eksempel vil uniformen til en bussjåfør regnes som arbeidsklær.


  Arbeidstilsynet

 • Arbeidsgiver er forpliktet til å skaffe nødvendig utstyr slik at du kan gjøre jobben din på en skikkelig måte. Derfor kan du be om å få låne fra kontoret.
  1. Kan en nyansatt velges som verneombud

  Les sikkerhetsforskriften i vilkåret ditt og sørg for at du monterer FG-godkjent utstyr der dette kreves. Dersom du også har en godkjent alarm vil du kanskje også ha rett på rabatter når du tegner forsikringen din, og kanskje også lavere egenandel ved brann-, innbrudd- eller vannskade.