akademiabadaczy.edu.pl
Hva kjennetegner dagboksjangeren


 • hva kjennetegner dagboksjangeren

  1. Dagbok er en samling

  Hva kjennetegner dagboksjangeren? Hva får dagboksjangeren frem som andre sjangre ikke kan få frem? Denne teksten er humoristisk/morsom. Hvilke grep har forfatteren brukt for å få til det? I starten av utdraget finner du en liste. Hva tror du dette er en liste for? Hovedpersonen prøver å leve opp til en rolle hun har laget seg.

  Korens bruk av dagboken

  Sjangeren dagbok Utdannelse: Ungdomsskolen 8. klasse Fag: Norsk Karakter: 4 Antall sider: 2 Antall ord: Filformat: PDF Sammendrag: Sjangeren dagbok Beskrivelse av sjangeren dagbok. Opgpaven inneholder stikkord om hva som kjennetegner en tekst fra en dagbok og hvilke elementer og virkemidler som brukes i sjangren. Innhold.

  Her finner du ferdig

  Brev- og dagboksjangeren gir leseren innblikk i et ellers forbudt rom: Normalt skal man nemlig ikke lese andres post eller dagbok, men sjangeren gir oss adgang til et personlig rom, hvor avsenderen ofte utfolder sine innerste, mest intime tanker. I en analyse av en bre Kriminalroman.


  Inneholder ikke.

  Dagbok er en samling av opptegnelser av rent faktisk art, nedskrevet eller ordnet dag for dag, om ulykker, kriger, konger og så videre. Slike dagbøker er bevart både fra Kina og Egypt, de assyriske og persiske riker, det gamle Roma og middelalderklostre. Denne type dagbøker er nært beslektet med annaler.

 • Hva episoden handler om,

 • Brevsjangeren er en allmenn sjanger,

  Dagboksjangeren er kjent for de fleste elever, og er en egnet tekstsjanger når elevene skal skrive seg inn i andre menneskers tanker og opplevelser. I overordnet del er det lagt vekt på at elevene skal ha kjennskap til hendelser i fortida som påvirker oss og knytter oss sammen.


  Hva kjennetegner dagboksjangeren? Hva

   Sjangrer er kommunikasjonsmidler som bidrar til gjenkjennelse og forståelse, og som fungerer som overenskomst mellom den som skriver og den som leser, en musikkutøver og en lytter, en maler og en betrakter av maleriet.

  Å definere dagboksjangeren har vært

  Denne sjangeren har en lang tradisjon. Blant annet er de to kjente greske eposene fra omtrent , Illiaden og Odysseen, eksempler på episke dikt. Når det gjelder vår egen tradisjon for episke dikt, er nok det mest kjente eksempelet “Terje Vigen”, skrevet av Henrik Ibsen i Det forteller historien om hvordan den sørlandske.

  Hva episoden handler om,

 • Dagbok i litteraturen er en samling av opptegnelser av rent faktisk art, nedskrevet eller ordnet dag for dag, om ulykker, kriger, konger og så videre, eller en personlig dagbok ført av vanlige mennesker om hendelser i hverdagslivet. Dagbok i regnskapsvesenet er en grunnoteringsbok for kronologisk føring av de forretningstilfeller som inntreffer.