akademiabadaczy.edu.pl
Arbeidsutvalg student parlamentet


  Studentparlamentet oslomet

Arbeidsutvalget skal supplere til følgende sentrale komiteer og utvalg på: Nemd for studentsaker (tidligere klagenemda) Skikkethetsnemda Læringsmiljøutvalget Forskning- og Utviklingsutvalget Utdanningsutvalget Styringsgruppa til INTERACT Valgstyret ved OsloMet Kulturutvalget Tilsettingsutvalgene.

Studentparlamentet valg

Studenters rettigheter Fire studenter jobber på fulltid for å representere studentene på OsloMet. De er Studentparlamentets arbeidsutvalg. Lurer du på hva vi mener? Her finner du våre dokumenter Her finner du en liste over de som sitter i Studentparlamentet.

Studentparlamentet uio

 • Gina Kristine Steen Aarheim er valgt som internasjonalt ansvarlig og nestleder. De nyvalgte trer inn i stillingen 1. januar
 • Moderat liste uio

  Rådgiver for arbeidsutvalget, parlamentet og andre studentgrupper. Sekretær for Studentparlamentets organer og arbeidsgrupper. Informasjonsarbeid, herunder utvikling av brosjyrer og plakater. Gjennomføring av Studentparlamentsvalg. Ansvar for oppfølging av konsulenter og arbeidsutvalg.


  Studentparlamentet uio valg

  Studentparlamentet har i dag gjennomført sitt valgmøte. Under møtet ble et nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret valgt. Arbeidsutvalget og studentrepresentantene vil tiltre 1. juli. Det nye Arbeidsutvalget Til leder ble Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng valgt. Med seg får han Mats Ugland, Mikkel Frydenlund Sibe og Isak Grov Diesen som.

  Studentparlamentets arbeidsutvalg består av fire

  Studentenes nye folkevalgte er klare for et spennende år med å jobbe for studentene her ved NMBU. Studenttingets Arbeidsutvalg holder til i rom U i Urbygningen. Kontakt oss gjerne for en prat hvis du ønsker å vite mer om studentdemokratiet og hvordan vi jobber. Les gjerne om oss på

  Instruks for Arbeidsutvalget i

   Still til Studentparlamentets arbeidsutvalg Vil du sitte ett år i Studentparlamentets arbeidsutvalg? Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende organ, og består av seks personer som arbeider på fulltid med studentpolitikk.


 • arbeidsutvalg student parlamentet
 • Studentparlamentet uio
 • Studentparlamentets arbeidsutvalg består av fire

 • Studentparlamentet jobber med saker

  The Student Board is a board consisting of three members; a leader, and two members. Together they work for all the cases that are decided at the Student Parliament meetings, represent the students in different boards and committees, talk to local politicians and leadership at NMBU, while also assisting the local student democracy.