akademiabadaczy.edu.pl
Undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk


  Stortinget har behandlet innstilling fra

Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk Det er manglar i tilpassing av verjemål ut frå behov hos den verjetrengande • Mandatet for verjeoppdraget har ofte ei generell utforming. Det kan gi verja for vide fullmakter og svekkje rettstrygg- leiken for den verjetrengande.


Denne publikasjonen er tilgjengeleg på

Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk Ny lov om vergemål (verjemålslova) blei sett i kraft frå 1. juli Reforma innebar at det lokale ansvaret for verjetrengande blei overført frå kommunane til staten. Då reforma starta opp, blei om lag 50 verjemål overførte til fylkesmannsembeta.


 • undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk

 • Undersøking av korleis verjemålsreforma

  Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk - Dokument (–) I disse syv sakene har forvaltningen iverksatt tiltak for å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonene og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i sin behandling av disse.


  Riksrevisjonens undersøking av korleis

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av hvordan vergemålsreformen er satt i verk. Riksrevisjonen har blant annet anbefalt at Justis- og beredskapsdepartementet tar initiativ til at Statens sivilrettsforvaltning utvikler nasjonale retningslinjer på sentrale områder innenfor vergemål og sørger for at det kommer på.
 • Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma
 • Riksrevisjonens undersøking av korleis

   Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk Dokument (), Innst. S () Følg saken (e-postvarsling) Hvor er saken nå? 1 Forslag 2 Komitébehandling 3 Debatt og vedtak Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken. Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  Sammendrag. Justis- og beredskapsdepartementet.

  Justis- og beredskapsdepartementet Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsrefor- ma er sett i verk Ny lov om vergemål (verjemålslova) blei sett i kraft frå 1. juli Reforma innebar at det lokale ansvaret for verjetrengande blei overført frå kommunane til sta- ten.

  Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma

 • Etter vergemålsloven § 21 kan eit verjemål omfatte økonomiske og personlege forhold. Vidare kan mandatet vere avgrensa innanfor kvart av desse områda, alt etter kva som er personen med verjemål sitt behov. Ordlyden gir ingen vidare rettleiing om korleis skiljet er mellom økonomiske og personlege forhold.

 • Statens sivilrettsforvaltning har gitt

  Åpne dette nivå Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk. Opprinnelig undersøkelse; Riksrevisjonens vurdering; Åpne dette nivå 2. Komiteens merknader. Åpne dette nivå Undersøkelser som følges videre. Dokument (–) Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom.