akademiabadaczy.edu.pl
Veileder for psykisk helse og læring


Ppt videregående

Den har tatt utgangspunkt i Veileder for psykisk helse og læring, som forelå i desember , og er videreutviklet etter innspill fra og dialog med flere sentrale aktører: Elev- og lærlingeombudet, Lærlingerådet, Ungdommens fylkesutvalg, DeKom YF (desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag), Yrkesopplæringsnemda, og.

Ppt trøndelag fylkeskommune

Veileder i psykisk helse og læring i skole. Veilederen er et verktøy som kan benyttes i møte med elever med utfordringer knyttet til læring og psykisk helse i skolen. Last ned hele veilederen her.
 • Ppt tjenesten
  1. Trondheim ppt

  Helsedirektoratet (). Nasjonal veileder for psykisk helsearbeid barn og unge [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert oktober , lest desember ). Tilgjengelig fra

 • veileder for psykisk helse og læring
 • Ppt tjenesten

 • Den fylkeskommunale PP-tjenesten har ansvar for oppfølging av grunnskoleelever bosatt på institusjon, og som har behov for kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste. Veileder i psykisk helse og læring i skole.
 • Ppt fylkeskommunen

   Læring og psykisk helse. Alle gode krefter trår til når det seinere i høst inviteres til en bredt anlagt dialogkonferanse om psykisk helse i skolen. I spissen for konferansen «Læring, læringsmiljø og psykisk helse» finner vi Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Publisert: Ukjent.

  Søk i nasjonal veileder

  PSYKISK HELSE OG LÆRING 2 PSYKISK HELSE OG LÆRING 1 Innledning Alle har en psykisk helse. Psykisk helse handler like mye om glede, humor og kjærlighet som det å mestre livsbelastninger og utfordringer. Det handler ikke om å være enten syk eller frisk, men å håndtere livet. Alle elever har ifølge opplæringsloven § rett til et godt.


  Innledningsvis var lærerne gjennom et

  Helsedirektoratet har koordinert arbeidet med å utarbeide veilederen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet. – Dette er en viktig veileder for å sikre et helhetlig psykisk helsetjenestetilbud til barn og unge på et så lavt nivå som mulig.

  Veileder i psykisk helsearbeid for

  Sammenheng mellom psykisk helse og læring God helse og livskvalitet for ungdom skapes der de lever hverdagen sin. Vi vet at trygge, forutsigbare og stimulerende oppvekstsvilkår kan beskytte barn og unge som har en biologisk sårbarhet for å utvikle psykiske helseplager. Et av tiltakene med sterkest positiv.
 • Veileder i psykisk helsearbeid for