akademiabadaczy.edu.pl
Prøve geometri 9 trinn


 • prøve geometri 9 trinn


 • Funksjoner matte 8 trinn

  Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. Sporene angir vanskegrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV. Geometri Sannsynlighet Statistikk Tallfølger og figurtall. 9. TRINN.


  Geometri 8 trinn

 • Øvingsoppgaver. Dette er en oppgavedatabase. I dag har databasen oppgaver for 2.– trinn på grunnskolen og 1P og 1T på vgs. Lag ditt eget oppgavesett - velg trinn og deretter mål fra læreplanen. Husk at øvelse gjør mester!.
 • Tallfølger og figurtall

  Geometri. arbeide med figurer i plan og rom. Få trening i å se og oppfatte kjennetegn og egenskaper ved former, mønstre og figurer, også romfigurer som prisme, pyramide, sylinder, kjegle og kule. arbeide med vinkler i mangekanter, spesielt innholdet i og begrunnelsene for setninger om vinkler i trekanter og firkanter.

  Unibok matte 9

  Spansk Prøve Uke 67 terms. ElHakonAmarillo. Sets found in the same folder. Brøk. Formler i geometri - 9. trinn. 20 terms. kristine_ml Other Quizlet sets.


 • Geometri 8 trinn


 • Unibok matte 9


  1. Pytagoras og formlikhet oppgaver

  Geometri for 9. klasse: Speiling om en linje, symmetriakser, speiling om et punkt, trekanter, andre figurer, mer om trekanter og volum. tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler.


  Matteoppgaver 10 trinn med fasit

  Den går grundig inn i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Hvert område har oppstilte stykker av økende vanskegrad. Prøva tar videre for seg enkle oppgaver innen ligninger, brøk, desimalbrøk, lengdemål, vekt, hulmål, penger, klokka, prosent og geometriske figurer. Den avsluttes med enkle, praktiske oppgaver.

  Polygoner

  for 8. og 9. trinn har fem mestringsnivåer, der nivå 1 er det laveste og nivå 5 det høyeste. Til hvert nivå følger en kort beskrivelse av ferdighetene til den typiske eleven.


  Kikora

   Nasjonal prøve i REGNING 8. og 9. trinn Veiledning til lærere – oppfølging og videre arbeid med prøven 5/31 26 Omgjøring mellom prefikser. Måling og geometri Flersvar Mat, Mhe, Nat 4 Alt. 3 + 5 27 Multiplikasjon. Hele tall. Tall og algebra Fyll inn tall Mat, Saf 2 28 Divisjon. Hele tall. Avrunding.