akademiabadaczy.edu.pl
Hva skal inngå i husleien


Regulering av husleie næring

1. Indeksregulering av husleien Utleier kan kun kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen en gang i året. Dette kan kun skje dersom utleier har gitt minst én måneds skriftlig varsel. Beregn lovlig husleieøkning selv hos Statistisk sentralbyrå. Husleieøkning kan først kreves ett år etter at avtalen er inngått.

Husleieloven leietakers plikter

I husleien skal utleier inkludere utgiftene sine til slike ting som trappevask, vaktmester, offentlige avgifter, bredbånd, fellesstrøm, kabel-TV og forsikring av boligen samt innboforsikring dersom leieobjektet er helt eller delvis møblert.

Indeksregulering husleie kalkulator

Den gjennomsnittlige leien per kvadratmeter/år blir slik: Hele landet: kr Oslo og Bærum: kr Bergen: kr Trondheim: kr Stavanger: kr Har utleieboligen din færre eller flere rom, eller ikke er blant byene i grunntabellen, kan du sjekke «Tabell 1» i leiemarkedsundersøkelsen som du finner rett under den første tabellen.


  Ssb husleie

Husleie Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel kroner per måned. Det eneste det er lov å ta betalt for i tillegg til husleien er utgifter til: strøm, brensel, vann og avløp hvis disse betales etter målt forbruk. Dette må avtales ved inngåelsen av leieforholdet.


Konsumprisindeks husleie

Det finnes ingen satser på hva man kan ta i husleie. Men ifølge husleieloven kan det ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som er vanlig leie for tilsvarende bolig. Som leier trenger du derfor ikke å godta en urimelig høy leiepris (jfr i § i husleieloven).


 • hva skal inngå i husleien
 • Hvor mye kan utleier øke husleien
 • Hvor mye kan utleier øke husleien

 • 1. Hva kan jeg ta i husleie? Fastsetting av husleie baserer seg på markedsprisen for din type utleiebolig. Husleieloven bestemmer at det ikke kan avtales en husleie som er «urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår», men legger utover det ingen prisføringer.


 • Indeksregulering husleie 2023

  Her har vi i Huseierne satt opp en oversikt over hva du bør se etter når du vurderer å gå inn på en leie-til-eie avtale. 1. Leietiden. Det første du bør se på er hvor lenge du kan eller må leie boligen før du gis rett til å kjøpe den. De fleste leie til eie-avtaler legger opp til en leietid på mellom tre og seks år.

  Husleie kalkulator

   Husleieloven setter ikke noe maksimumsbeløp for husleien, men det står beskrevet at utleier og leietaker ikke kan avtale en leie som er urimelig sammenlignet med markedsleie. Når man som utleier skal fastsette et nivå for husleien, er det fornuftig å sjekke hva andre utleiere tar for lignende leieobjekter innenfor samme geografiske område.