akademiabadaczy.edu.pl
Forklar hva som menes med ladning


  Hva menes med ladning atomer

Hvilken ladning de ulike partiklene har som bygger opp atomer, er viktig når vi skal forstå hvorfor og hvordan stoffer reagerer med hverandre. Forklar hva som menes med ladning. Hvis to like ladninger kommer i nærheten av hverandre vil de frastøte hverandre.

Hvilken ladning har atomkjernen

Forklar hva som menes med ladning. Tenkt på det som en magnet, vi har en positiv og en negatic pol. Så + som tiltrekker seg det motsatte (altså -), og som frastøter seg det like (altså +).

Hva skjer hvis to like ladninger kommer i nærheten av hverandre

  Elektrisk ladning eksisterer med to fortegn, positiv og negativ ladning. Et elektron har en negativ elementærladning, og et proton har en positiv elementærladning. Et legemes ladning er lik summen av ladningene til partiklene det består av. Legemet sies å være elektrisk ladd hvis det har et overskudd eller underskudd av elektroner i.

Hvilken ladning har elektroner

Protoner har positiv, nøytroner har nøytral, og elektroner har negativ ladninger. Forklar hva som menes med ladning. Det menes med hvordan og hvorfor stoffet reagerer med hverandre. Hva vil skje hvis to like ladninger kommer i nærheten av hverandre?.

Hvilken ladning har nøytroner

Antallet protoner bestemmer kjernens elektriske ladning og dermed hva for et grunnstoff atomet tilhører. Antallet protoner er lik atomnummeret i grunnstoffenes periodesystem. Kjernen i forskjellige atomer av et grunnstoff kan inneholde et varierende antall nøytroner.

Har elektronene mest energi i elektronskall nær kjernen eller i elektronskall lenger fra kjernen

Protoner har positiv ladning, nøytroner har ingen ladning og elektroner har negativ ladning. Forklar hva som menes med ladning. Ladningen forteller oss om kjernepartikler og elektroner er positivt eller negativt ladet, og dermed hvor de plasseres i et atom og hva det tiltrekker.
 • Elektrisk ladning enkelt forklart


 • forklar hva som menes med ladning
 • Hva menes med at like ladninger frastøter hverandre

  Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Forklar begrepet formelenhet?, Hva er forskjellen på systematiske navn og trivialnavn?, Forklar hva som menes med krystallvann og gi et eksempel på hvordan navnsetter disse og hvordan man skriver formler. and more.

  Elektrisk ladning enkelt forklart

 • Forklar hva vi mener med at vann er polart. Vann er polart fordi det består av bare polare molekyler, altså mellom 0,5 til 1,7. Forklar og illustrer hvilke bindinger vi finner mellom vannmolekyler. Bindingene vi finner mellom vannmolekyler kalles hydrogenbindinger, som er svake bindinger. "Løser likt" er et kjemisk prinsipp.