akademiabadaczy.edu.pl
Norsk eksamen oppgave


Eksamen norsk hovedmål 2023

  Søk i eksamensoppgaver Meny Utdanningsløpet Velg nivå Barnehage Grunnskole Videregående Spesielt for Private barnehager Private skoler Voksenopplæring Annen opplæring SFO Kulturskolen Folkehøgskoler Læring og trivsel Barnehage Rammeplan og støttemateriell Barnehagemiljø Omsorg Lek Læring Skole og fagopplæring Læreplanverket Tilpasset opplæring.

 • Udir eksempeloppgaver eksamen
 • Tidligere eksamensoppgaver norsk

  På denne siden finner du en rekke besvarelser på oppgaver gitt til eksamen i norsk. Besvarelsene kan både være eksamensoppgaver og oppgaver gitt til tentamen, som ofte er gamle eksamensoppgaver. Eksamensoppgavene består av ulike oppgavetyper som blant annet kortsvarsoppgaver, artikler, kåseri og noveller.

  Tidligere eksamensoppgaver norsk vg3

  Her kan du finne hjelp til eksamensoppgavene fra norsk eksamen Vgs - Studieforberedende mai - Norsk - Sidemål mai - Norsk - Hovedmål mai - Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge november - Norsk - Sidemål november - Norsk - Hovedmål.

  Eksempeloppgaver norsk eksamen vg3

  Det vil alltid være en kortsvarsoppgave til eksamen. I kortsvaret skal du vise tekstforståelse, skriveferdigheter – og i tillegg fagkunnskap i norsk. Bruk noen fagbegreper når du skriver, og bruk dem riktig. Hva gir deg god karakter i en kortsvarsoppgave? • At du husker å ha en tittel – din egen tittel.


   Udir eksamen 2023

  Oppgavetyper - Typiske eksamensoppgaver norsk Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen i norsk består av både en kortsvar- og en langsvaroppgave. I begge oppgavene er det viktig at du svarer på det det spørres etter, og du kan bli bedt om å gjøre flere ulike ting i en og samme oppgave.


  Eksempeloppgaver eksamen norsk

  Eksempel på oppgaver til norsk muntlig eksamen. På denne siden viser vi noen eksempler på hvordan oppgaver i Norsk muntlig eksamen kan se ut. Disse eksamensoppgavene passer til eksamensformen hvor eleven trekker en eksamensoppgave 24 timer før selve eksamen. Eksamensoppgaven kan se ut på forskjellige måter.


 • Eksempeloppgaver norsk eksamen vg3
 • Udir eksempeloppgaver eksamen

 • Tips til skriftlig eksamen i norsk Tolke, analysere eller drøfte? Avhengig av hvilken oppgave du velger, er det ulike forventninger til hvordan du bygger opp teksten, hva du skriver om, og hva slags fagbegreper som brukes. Dette bør du ha kontroll på før eksamen. Her er noen av de vanligste oppgavetypene: Tolk en novelle; Skriv en kreativ tekst.
 • Norsk eksamen vg3 2023

  Forberedelse. Trekk av fag finner sted 48 timer før selve eksamenen skal gjennomføres, og elevene får utdelt tema eller en problemstilling 24 timer før eksamen starter. Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag. Elevene har rett på et pedagogisk tilbud denne dagen.
 • norsk eksamen oppgave