akademiabadaczy.edu.pl
Utdanning plan digital læring skole


Digital kompetanse udir

Digitalisering gir rom for nye måter å lære på, nye vurderingspraksiser og bruk av flere ressurser i og utenfor skolen. Det betyr at potensialet for en mer tilpasset og inkluderende opplæring øker.


Digital kompetanse for lærere

 • Sammen med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter er digitale ferdigheter en forutsetning for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Det finnes ingen nasjonal undersøkelse som måler digitale ferdigheter, men i Elevundersøkelsen kan skolene velge om de ønsker at elevene skal svare på spørsmål om sin digitale kompetanse.

 • Digital kompetanse for lærere
 • Ikt for lærere

  Pandemien har også synliggjort et behov for bedre digital kapasitet i utdanning og opplæring, og at digitale ulikheter forsterket en rekke eksisterende utfordringer (Digital Education Action Plan, –).
 • utdanning plan digital læring skole


 • Utdanning oslo

  Digitaliseringstrategi for grunnopplæringen – Plan/strategi | Dato: Framtid, fornyelse og digitalisering. For å utnytte mulighetene digitalisering gir er det behov for stadig både mer spesialisert og bedre generell IKT-kompetanse i samfunnet.


   Master utdanning

  I skolen handler dette om: undervisning, planlegging, vurdering, skole-hjem samarbeid, kommunikasjon, deling av ressurser, håndtering av elevarbeid, rapportering, osv. Digital modenhet er viktig for å lykkes med innføring, for å sikre trygg bruk, og for å utvikle elevenes digitale ferdigheter.

  Master ikt og læring

  Del/tips Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole Kunnskapsdepartementet Forord Digitalisering har stor innflytelse på samfunnet og påvirker oss på stadig nye måter. Hverdagen blir mer digitalisert, og vi samhandler og kommuniserer mer gjennom digitale løsninger.

  Digitalt læringsdesign

  Tilskuddsordningen for kjøp av digitale læremidler er et tiltak Utdanningsdirektoratet har igangsatt for å oppnå målet om et rikt tilfang av digitale læremidler som kan tilpasses til ulike behov i opplæringen.

  Digital lærer

   Et av de overordnede målene med opplæringen i skolen er at barna skal lære å håndtere en digital hverdag. I skolen heter emnet Digital dømmekraft og omhandler blant annet hvordan vi skal forholde oss til Internett for å være trygge. For å sikre barna til de er modne til å håndtere den digitale hverdagen har vi gjort noen grep.