akademiabadaczy.edu.pl
Lønnsoppgjør 2023 lærere


Lønnsoppgjør 2023 prosent

Lønnsoppgjøret er et mellomoppgjør. Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør og tariffoppgjør generelt. Våre medlemmer tilhører ulike tariffområder med egne tariffavtaler på hvert område.

Lønnsoppgjør 2023 sykepleier

Finne sentral garantilønn og lønnstillegg for lærere i kommunesektoren per Se hvordan mye du skal tjene per stilling og hvilke stillingsgrupper som får særskilt krav til utdanning.

Etterbetaling lønnsoppgjør lærer

 • Utdanningsforbundet og Norlandia har kommet til enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i private barnehager, med en ramme for oppgjøret på 5,4 prosent. Publisert

  1. Når kommer etterbetaling for lønnsoppgjøret

  Da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd etter nesten fire måneder, var over lærere fra Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag tatt ut i streik. I februar året etter kom Rikslønnsnemnda med sin kjennelse.


 • lønnsoppgjør 2023 lærere
 • Etterbetaling lønnsoppgjør lærer


 • Lønnsoppgjør 2023 kommune

  Lærernes lønnstillegg er ikke blitt nedprioritert i tariffoppgjøret , som har prioritert lærergrupper med lengst ansiennitet og lengst utdanning. Lærere får sentrale tillegg på kroner, men det er ikke særlig høyere enn andre stillingsgrupper, og de får også lønnstillegg og funksjonstillegg.

  Lønnsoppgjør 2023 ks

  Lønnskalkulator for PBL-området De generelle tilleggene gis alle ansatte og er gjeldende fra NB! Dette er minstelønn, og at det kan være høyere lønn hos din arbeidsgiver.
 • Lønnsoppgjør 2023 sykepleier


 • Etterbetaling lønnsoppgjør 2023

  Alle lærere, ikke bare de som har vært i streik, vil tape kroner hvis nemnda fastsetter at den nye lønna skal gjelde fra september i stedet for mai. Det er bare i lærerne taper dette beløpet. Fra får de avtalt lønn. Det er ikke alltid Rikslønnsnemnda har satt virkningstidspunktet til streikeslutt.

  Når kommer lønnsoppgjøret 2023

   Kommunesektoren har samlet sett fått en økonomisk ramme på 5,4 prosent. Alle med høyere utdanning får et sentralt tillegg fra 1. mai på mellom og kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Se ny lønnstabell for å finne ut hvilket tillegg du får.