akademiabadaczy.edu.pl
Verditakst hva er det


Hvor finner jeg min e-takst

En verditakst brukes som regel ved arv og skifte, og dersom en part skal kjøpes ut av fellesbolig ved skilsmisse. Men i slike situasjoner kan man med fordel be om verdivurderinger fra meglere, opplyser Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

  Gratis e-takst

Begrepene verdivurdering og taksering viser til måter å utføre verdifastsettelse. Begrepene referer oftest til verdifastsettelse av bolig eller eiendom. Boligprisene i Norge svinger i takt med markedet, og i mange tilfeller kan det være behov for å oppdatere informasjon om verdien etter relativt kort tid.

 • verditakst hva er det
 • Verditakst bolig

  Hva er en Verditakst? Verditaksten er kort og godt en rapport som dokumenterer hva slags verdier du har i boligen din. Når du bestiller en verditakst får du et strukturert dokument med en beskrivelse som gir grunnlag for å beregne markedsverdien på boligen. Beregningen tar hensyn til teknisk verdi, beliggenhet og boligens størrelse og standard.

  Verdivurdering bolig

  Det er et overlapp mellom takst og verdivurdering. Derfor kan forskjellen mellom dem være litt vag. En verdivurdering er en vurdering av boligens verdi og utføres av en megler. En verdivurdering er likevel en type takst, ettersom man i dag vurderer verdien på grunnlag av e-takst.

  E-takst bolig

   En verditakst er den forventede salgsverdien eller markedsverdien på en bolig, altså skal verditaksten representere den prisen en selger kan forvente å få på det åpne markedet.

  E-takst

 • Hjelp. Hva menes med verditakst? Takst er en verdifastsettelse av eiendom. Når du søker om boliglån eller rammelån kan du bli bedt om å dokumentere verdien på boligen din. Det får du beskjed om etter at søknaden er fullført. Vi godkjenner e-takst fra en eiendomsmegler etter befaring. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn seks måneder.

 • Gratis verdivurdering

  Ved vurdering av e-takst er det mindre spillerom for å sette feil verdi. En verditakst er en mindre streng vurdering sammenlignet med e-takst. E-takst må inkludere flere faktorer enn en verditakst. Hva er en tilstandsrapport? Når en bolig skal legges ut for salg må den ha en tilstandsrapport.
 • E-takst
 • E-takst uten befaring

  Prisen for en verditakst av et hus vil variere ut i fra hvor stort det er. Vanligvis ligger prisen på mellom – kroner. Boligsalgsrapport er en mer omfattende rapport enn verditaksten. Denne er basert på en detaljert sjekkliste med særlig vekt på relevante forhold ved eierskifte og ved salg av bolig.