akademiabadaczy.edu.pl
Tannhelse sekretær lønn


 • Lønn tannhelsesekretær 2023
  1. Forskjell på tannlegeassistent og tannhelsesekretær

  Hovedoppgjøret Fagforbundet og Den norske tannlegeforening har blitt enige om ny mønsteravtale for tannhelsesekretærer. Alle får et generelt tillegg mellom 12 og 25 avhengig av stilling og ansiennitet. Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende.


 • tannhelse sekretær lønn


 • Minstelønnstabell per 1. mai 2021. Mønsteravtalen § 9 punkt 1.

  Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken. Tannhelsesekretæren jobber tett på pasienter og pårørende. Som tannhelsesekretær har du hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken. Du må derfor ha mye kunnskap om hvordan du skal ta vare på sikkerheten til.


  Lønn tannhelsesekretær 2023

 • Lønn og fremtidsutsikter for Tannhelsesekretær. Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken. Relaterte yrker: Helsefagarbeider. Om yrket. Personlige egenskaper. Tannhelsesekretæren jobber tett på pasienter og pårørende. Som tannhelsesekretær har du hovedansvaret for.


 • Timelønn tannhelsesekretær

  Det generelle tillegget i punkt 1 er inkludert i minstelønnssatsen. Tillegget skal legges til sekretærens faktiske årslønn per april Hvis årslønnen fortsatt ligger under minstelønnsnivået når kronetillegget er lagt til, skal lønnen deretter økes til (minimum) minstelønn i henhold til tabell 2.

  Lønn tannhelsesekretær privat

  2) Minstelønnstabell per 1. mai Mønsteravtalen § 9 punkt 1. Følgende nye minstelønnssatser gjelder med virkning fra 1. mai Det generelle tillegget i punkt 1 er inkludert i minstelønnssatsen. Tillegget skal legges til sekretærens faktiske årslønn per april Hvis årslønnen fortsatt ligger under minstelønnsnivået.


  Tannhelsesekretær oppgaver

   Den Norske Tannlegeforening har inngått mønsteravtalen med Parat om lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærer. Som en del av det individuelle ansettelsesforholdet i henhold til arbeidsavtalen, uten bilagene om hovedavtale, avtalefestet pensjon (AFP), sliterordning og permittering (bilagene 1, 2, 3 og 5).

  Tannhelsesekretær tariff

  Flere kan sikkert svare, som er utdannet tannhelsesekretær. Angående lønn vet jeg lite om dagens nivå. For 10 år siden fikk jeg i årslønn. Du svarer også på telefonen, selvsagt Jeg synes det er veldig variert og ikke en kjedelig arbeidshverdag, hvertfall. Vurderer å søke på en stilling som tannhelsesekretær.

  Tannhelsesekretær utdanning

  Revidert mønsteravtale for – vil i sin helhet bli publisert samme sted så snart den er klar. Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer ble gjennomført 7. desember