akademiabadaczy.edu.pl
Hva er positivt med kebabnorsk


Kebabnorsk debatt

Kebabnorsk er et begrep som viser til en norsk multietnolekt med mange innslag av lånord fra språk som opprinnelig tales av ikke-vestlige innvandrergrupper i Norge. Kebabnorsk som fenomen ble først identifisert i årene i miljøene rundt innvandrerungdom i østre deler av Oslo.

Hva er kebabnorsk

I denne artikkelen skal vi undersøke hvilke ord som er lett gjenkjennelige blant Bjørnsletta`s elever. Vi har intervjuet fem elever ved Bjørnsletta skole, klarer de å gjette på hva de typiske kebabnorske ordene betyr? Vi begynte undersøkelsen med det klassiske kebabnorsk ordet “Wallah”.

Kebabnorsk identitet

Hva er Kebabnorsk? Ja, da svarer jeg som førstegenerasjons kebabnordmann, går det an å si det, kanskje? Kebabnorsk er en språkutvikling som innvandrere først og fremst kom med på tallet. Den kom egentlig fra Sverige i

 • hva er positivt med kebabnorsk


  1. Kebabnorsk ordliste

  I media fremstilles «kebabnorsk» ofte som en avvikende, uforståelig og «dårlig» norsk som kan føre til arbeidsledighet hos ungdom med innvandrerbakgrunn, nærmest som om arbeidsledigheten.

  Kebabnorsk eksempler

  Kebabnorsk er en måte å snakke norsk på som er vokst frem blant unge i flerspråklige bymiljøer, som for eksempel på Holmlia, Grønland og Stovner. Kebabnorsk snakkes av unge uavhengig av bakgrunn. Det snakkes av unge med og uten innvandrerbakgrunn og er ikke knyttet til noen «etnisk» bakgrunn.
 • Uttrykket kebabnorsk kom på banen

 • Hvem bruker kebabnorsk

  Etter hvert har ungdommen også begynt å bruke det. Kebabnorsken har utviklet seg på grunn av at det er mange mennesker med forskjellige språk i et område, kebabnorsk er jo hovedsakelig norsk, men inneholder ord og utrykk fra sentrale innvandrer-språk som arabisk, urdu og berbisk. Da kan det vokse fram nye måter å snakke norsk på, på.

  Uttrykket kebabnorsk kom på banen

 • 1. Hva vil det si å være flerspråklig? - Å være flerspråklig vil si at en behersker og bruker flere språk. 2. Hva negative effekter kan det ha viss man kan flere språk? - Det kan oppstå kodeveksling, altså veksling mellom forskjellige språk i samme setning. 3. Hva er positivt med flerspråklighet? - Du kan flere språk.
 • Kebabnorsk eksempler

 • Kebabnorsk er med andre ord

   Andreas Eilert Østby, forfatter av boken «Kebabnorsk» og ordboken med samme tittel, er ikke enig i at kebabnorsk hemmer integreringen. Han synes det er et morsomt språkfenomen. Jeg mener man.