akademiabadaczy.edu.pl
Skrått kast kalkulator


 • Tar de kun ett kast

 • Denne animasjonen simulerer skrått kast.

  Denne animasjonen simulerer skrått kast. Sett inn verdier for utgangshøyde (h), startfart (v0) og utgangsvinkel ([math]\alpha[/math]).

 • ANALYSE AV SKRÅTT KAST MED

 • ANALYSE AV SKRÅTT KAST MED

  Skrått kast. Sliter litt med en fysikkoppgave. Vi kaster en stein skrått oppover fra toppen av et bratt stup. Nedenfor er landskapet flatt, og det ligger 30m lavere enn toppen av stupet. Kastvinkelen danner 70grader med horisontalplanet.

  Calculator PrA. ToolTip. Particle. SimReal -

  Dette er en god model, så længe luftmodstanden er meget lille i forhold til tyngdekraften. Kasteparablen beskriver et legeme, der bliver sendt afsted uden luftmodstand ved en given vinkel,, i forhold til vandret; denne vinkel kaldes elevationen. Legemet har en given starthastighed givet ved.

  Utføre berekningar for rørsler på

  Skrått kast I. Velg først startfart 20 m/s og startvinkel 45°. Trykk Play. Du ser da at legemet får en kastlengde på 40 m. Øk vinkelen til litt mer en 45°. Hva skjer med kastlengden? Reduser vinkelen til litt mindre enn 45°. Hva skjer med kastlengden? Prøv men en annen startfart.

  Oppgave - Skrått kast -

   Introduksjon til bevegelse i to dimensjoner. Vi starter med å se på likheten mellom en ball som faller og en ball som blir gitt en startfart i x-retning.

 • skrått kast kalkulator


  1. Inneholder ikke.

  ANALYSE AV SKRÅTT KAST MED CASIOS KALKULATOR: , CG 20 eller CG En kule skytes opp med utgangsfart v 0. og elevasjonsvinkel α.

  Sannsynlighetskalkulator for hypergeometrisk sannsynlighet i

  Bruke enkle hjelpemiddel som ball og liknande til å utføre forsøk med bevelsesmengde. Avgjere om bevegelsesmengda er bevart. Skrått kast Gjennomføre eit skrått kast. Berekne kastet ut i frå formlane og sjå om dei stemmer. Kjeglependel Bruke kraftmålar, knapp og svingane pendel.


  Tar de kun ett kast

 • F2 2C Kast - Skrått kast teori.