akademiabadaczy.edu.pl
Hvem bestemmmer over bompenger


  Hvem bestemmer om vi skal

Hvem bestemmer bompenger? Det er (heldigvis) ikke én enkelt person eller én enkel instans som avgjør hvor det skal innføres bompenger, hvem som skal belastes eller hvor mye man skal betale. Nytteprinsippet For at det i det hele tatt skal være aktuelt å kreve inn bompenger, skal det ifølge Regjeringen ligge et nytteprinsipp til grunn.

Bompenger får fortgang i utbyggingen

 • Hvem bestemmer at vi skal ha bompenger? Å innføre bompenger er en lang prosess. Det er Stortinget som bestemmer om et bompengeprosjekt skal gjennomføres, men forslaget må først ha støtte lokalt, altså i kommunestyrene og fylkestingene.


 • Bompengeselskap, AutoPASS og bombrikkeutsteder. Tre


 • hvem bestemmmer over bompenger

 • Statens vegvesen er ansvarlig myndighet for

  Geir Pollestad i Senterpartiet hevdet nylig på Facebook-siden sin at det kun er Samferdselsdepartementet som kan fastette bompenger i Norge. Den sittende regjeringen er ikke helt enig i denne fremstillingen. Finansminister Siv Jensen (Frp) sa dette til VG 5. september.

  1. Hvem bestemmer at vi

  Bompenger er en dyr ordning, hvor store deler av beløpene som betales inn går til finans- og administrasjonskostnader og ikke til vei. I perioden utgjorde dette 21,1 milliarder kroner, eller om lag én av fem kroner betalt inn i bompenger. I tillegg er bompenger usosialt, og rammer hardere for de som har minst i samfunnet vårt.

  Bompengeselskap, AutoPASS og bombrikkeutsteder. Tre

  Høyre vil bytte ut bompenger med veiprising. Det er en ordning der bilistene betaler ut fra hvor langt man kjører. Prisen kan variere ut fra når og hvor bilen blir brukt og hva slags bil det er.

  Det er politikerne som

  Først og fremst må noen bestemme at det skal innføres bompenger på en vei, bro eller tunnel. Dette vedtas gjennom en omfattende prosess som inkluderer en drøss med mennesker innen lokalpolitikken, Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Stortinget.


  Hvem bestemmer hva bompengene skal

  I kunne Fremskrittspartiets Jon Georg Dale fortelle at den daværende regjeringen redusert bompengeandelen fra rundt 40% til 28%. Dette betyr at bilister betaler 28% av finansieringen til trafikal infrastruktur gjennom bompenger, mens resten finansieres av statlige midler.


 • Bompenger får fortgang i utbyggingen


 • Er det samferdselsdepartementet eller

   Hvem bestemmer om vi skal betale bompenger? Faktasjekk Det blir flere og flere bomsta­sjoner. Faktasjekk Bomsatsene er noe både Høyre, Venstre, KrF og byråds­par.