akademiabadaczy.edu.pl
Pensjonsalder særaldersgrense


  Særaldersgrense sykepleier

Særaldersgrense i staten. Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år, men aldersgrensen kan for enkelte stillinger være lavere. Det kalles særaldersgrense og gjelder som oftest for stillinger som enten har stor fysisk eller psykisk belastning, eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper.
 • Særaldersgrense renholder
 • Særaldersgrense hjelpepleier

   Særalderspensjonen reduseres om du har inntekt fra offentlig sektor før du blir Inntekt fra privat sektor påvirker ikke utbetalingen fra oss. Du kan ha rett til et særalderspåslag når du går over til «vanlig» alderspensjon. Det er ikke sikkert du har rett til særalderspensjon.

  Særaldersgrense: politi

  For dei som har særaldersgrense gjeld eigne reglar. Sjå årsregelen. Åttifem- / årsregelen Du kan som hovudregel ta ut alderspensjon frå Statens pensjonskasse inntil tre år før aldersgrensa dersom summen av alderen din og oppteningstida di er minst 85 år. Mer om Åttifem- / årsregelen. for meir informasjon.

  Særaldersgrense helsefagarbeider

  Det kallar vi særaldersgrense. Mer om Særaldersgrense. Dersom du går frå ei stilling med høg aldersgrense til ei stilling med låg aldersgrense, så er hovudregelen at du må ha den låge aldersgrensa samanhengande i tre år for å ha rett til pensjon frå denne aldersgrensa.

  Stillinger med særaldersgrense

  Regjeringen er enig med Pensjonskommisjonen i at ordningen med særaldersgrenser – både i privat og i offentlig sektor – bør gjennomgås og endres slik at det i framtiden blir arbeidets art og risiko, og ikke en bestemt alder, som avgjør behovet for en tidlig pensjonering.

  Særaldersgrense klp

  trygd som gis fram til pensjonsalder, tjenestepensjonsordnin­ ger med særaldersgrense, avtalefestet pensjon, ulike former for bedriftsbaserte førtidspensjonsordninger og blant annet.

  Særaldersgrense renholder

 • I den inngåtte særalderspensjonsavtalen er det innført en 3-årig utfasing av den såkalte årsreglen. Dette treffer i praksis de som er født mellom og Den såkalte årsregelen har gjort at man kan gå av med pensjon ved tidligst 57 år, hvis alder og jobbansiennitet til sammen er 85 år eller mer. NOF er kritiske til at
 • Særaldersgrense lærere

  Forhandlinger om særaldersgrense for drøyt kommuneansatte brøt sammen i Nå forsøker partene igjen å bli enige om pensjonsalder for blant annet helsepersonell.

 • pensjonsalder særaldersgrense
 • Særaldersgrense lærere