akademiabadaczy.edu.pl
Fosen vindmøller saken


Fosen-saken for og imot

Fosen-saken er en konflikt som handler om to vindkraftverk på Fosen i Trøndelag og reindriftssamers rettigheter. I ga Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) tillatelse til to store vindkraftutbygginger på Fosen, Storheia og Roan vindkraftverk. De to vindkraftverkene ligger i vinterbeiteområdet til Fosen reinbeitedistrikt, hvor to.


Fosen-saken høyesterett

 • Fosen-saken er en konflikt om vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag mellom på den ene side reindriftssamene i Fosen reinbeitedistrikt og på den andre side den norske staten ved Olje- og energidepartementet og utbyggerne i Fosen Vind og operatørene Statkraft og Aneo.

 • Når startet fosen-saken

  I oktober sa Høyesterett seg enige: Samers menneskerettigheter ble krenket da anleggene ble bygget. Siden den tid, dager senere derimot, har lite skjedd. vindmøller står fortsatt, og de avbøtende tiltakene som er blitt lovet reineierne er ikke blitt gjennomført.

  Fosen-saken menneskerettigheter

   Et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for nye vedtak i saken. Fosen-møller kan bli revet ned av hensyn til samenes rett til å drive med reindrift. Fosen Vind og OED.

  Fosen-saken tidslinje

  Høyesteretts storkammerdom oktober i saken om vindmøllene på Fosen har skapt en del hodebry. Dommen slår fast at vedtaket fra Olje- og energidepartementet (OED) om å gi ekspropriasjonstillatelse og konsesjon til Storheia og Roan vindparker, var i strid med reindriftssamenes rettigheter etter artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og.
 • Fosen-saken høyesterett

 • Fosen-saken oppsummering

  Høyesterett mener vindmøllene på Fosen bryter med samenes urfolksrettigheter, men sier ikke at de må rives. Jurister mener dommen er uklar på hva som skal skje videre. Demonstranter sperrer.
 • Fosen-saken for og imot


 • fosen vindmøller saken
  1. Fosen-saken nå

  Regjeringen vil beholde både vindkraft og reindrift side om side på Fosen, til tross for dommen fra Høyesterett.


  Fosen-saken

  Fosen-saken: Slakter regjeringens forslag: – Lokker med småpenger. Regjeringen vil gi en del av pengene fra vindkraftproduksjon tilbake til reindriftssamene. – Sleipt, mener Naturvernforbundet.