akademiabadaczy.edu.pl
Hva er de tre viktigste kjennetegnene til celler


Cellekjerne

celle – Store norske leksikon En celle er den minste enheten for liv. Alle organismer er bygget opp av enten én eller flere celler. Alle bakterier og noen dyr, planter og sopp består av bare én celle. Disse kalles encellede organismer. Noen organismer kan bestå av flere identiske celler og danner da kolonier.

Celleånding

Cellebiologi Felles hos alle celler Cellemembran Arvestoff Ribosomer Cytosol Cytoplasma Strukturer hos prokaryote Cellevegg Pilus (flertall pili) Flagell Plasmid Strukturer hos eukaryote Felles hos dyreceller, planteceller og soppceller Kjerne Endoplasmatisk retikulum – ER Golgi Endosom Mitokondrier Cytoskjelett Peroksisom Dyreceller Lysosomer.

Stamceller

  En celle er den strukturelle og funksjonelle enheten alle levende organismer er bygget opp av, og den minste biologiske enheten som kan opprettholde en selvstendig metabolisme. Noen organismer, som bakterier, er encellede, mens andre, som mennesker, er flercellede. Celler er små. Størrelsen på de fleste plante- og dyreceller varierer mellom.

Plantecelle

Arvestoffet ligger i cellekjernen. Den kjemiske betegnelsen på arvestoffet er DNA. Arvestoffet er organisert i en eller flere tråder, som vi kaller kromosomer. Cellas kraftsentral For å kunne gjøre jobben sin må cella ha energi. Det får den fra næringsstoffer som den tar opp fra omgivelsene.


 • Hva er dna


 • Blodceller

  Fagstoff Sammendrag – cellens oppbygning og indre struktur Dette sammendraget gir deg oversikt over det viktigste fagstoffet i introduksjonsemnet om celler: oppbygning og indre struktur. CC BY-NC-SA Bilde: Science Photo Library, NTB scanpix Celler Cellen er den grunnleggende enheten for alt liv.


 • hva er de tre viktigste kjennetegnene til celler
 • Hva er dna

 • Levodopa + DOPA dekarboksylasehemmer: Levodopa omdannes til dopamin. sørger for å fremme dopaminerg nevrotransmisjon i nigrostriale baner. MAO-B-hemmere: brukes i tillegg til levodopa ved alvorlig PS. Hemmer metabolisme av dopamin --> mindre oxygenradikaler som kan skade substans nigra. COMT-hemmere: brukes i tillegg til levodopa ved alvorlig PS.
 • Dyrecelle

  1. Hva menes med akutt betennelse og kronisk betennelse? Hva er de viktigste årsakene til akutt og kronisk betennelse? En skiller vanligvis mellom akutte og kroniske betennelser. Skillet avhenger av skadens varighet, kliniske symptomer og tegn, i tillegg til vevets reaksjon på skaden.

   Hva er celleånding

  Hva består en muskel av? En muskel består av muskelceller i en funksjonell enhet. En muskel inneholder også blodårer, nervevev og bindevev. Hvordan er musklens oppbygging? muskel -> muskelfiberbunter -> muskelfibre -> myofibriller. Hva er musklenes funksjon? Musklen sin funksjon er å produsere bevegelse av skjelettet.