akademiabadaczy.edu.pl
Skulderoperasjon rehabilitering


Målet med treningen er

Påkledning Fysio - Påkledning skulderprotese v3 Når du skal ta på deg klær på overkroppen, er det lurt å begynne med den opererte siden først. Se på video over. Hvilestilling Når du er våken, kan du gjerne hvile uten fatlen. Du kan legge puter under og bak armen. Kjenn at du hviler armen.
 • Skulderoperasjon. Her finner du informasjonen

 • Etter en skulderoperasjon med kikkhullskirurgi

   «Omvendt» (reversert) protese Ved store slitasjeforandringer/rifter i senemansjetten som omgir skulderen, benyttes «omvendt» protese. Biomekanikken endres da slik at skulderen kan nyttiggjøre seg de delene av seneapparatet som er intakt omkring skulderen, for å erstatte senemansjetten.

   Du tar av og

  Les mer om de ulike skulderlidelsene og behandlingene vi tilbyr: Inneklemming i skulderleddet Inneklemming er smerte lokalisert høyt på overarmen og forverres ofte ved løft av armen fremover og ut fra kroppen. Frozen shoulder Frozen shoulder er en betennelse i leddhinnen som omgir skulderleddet.

  Vi ønsker vil undersøke

 • Postoperativ rehabilitering. Etter skulderstabiliserende kirurgi anbefales fatle og bevegelsesrestriksjoner i 3–4 uker, men pasientene oppfordres til å starte bevegelighetstrening så snart smertene tillater det (27). Etter 4–6 uker tillates fulle bevegelsesutslag, og pasientene bør etter hvert starte med styrketrening.

 • Tar av og på fatle,

  Mange skulderoperasjoner utføres artroskopisk, det vil si kikkhullskirurgi via små snitt i huden, eller som åpne operasjoner. Hva som gjøres under din operasjon avhenger av problemstillingen/skaden og ortopedens vurdering. De fleste pasientene får full narkose. Oppfølging Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det.


  Du vil ha behov for rehabilitering

  Introduksjon. Bruddene er ofte relatert til benskjørhet (osteoporose). Minst 80 prosent av disse bruddene kan behandles uten operasjon med opptrening under veiledning av fysioterapeut. Vanligvis kan disse bruddene behandles uten operasjon men hvis bruddet er i flere biter eller har en stor feilstilling kan operasjon være anbefalt.

 • Vi ønsker vil undersøke


 • Skulderoperasjon. Her finner du informasjonen

  Emerg Med (Fremantle) ; PubMed. Olds M, Ellis R, Donaldson K, Parmar P, Kersten P. Risk factors which predispose first-time traumatic anterior shoulder dislocations to recurrent instability in adults: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. Jul. 49 (14)

  Dette programmet har til hensikt å

  Til sjekkliste/standard for prosjektplan 4 Oppdrag Dette arbeidet er en del av et større prosjekt om revurdering av metoder innen spesia-listhelsetjenesten, som ledes av Helse Midt-Norge regionale helseforetak (RHF) på opp-.


 • skulderoperasjon rehabilitering