akademiabadaczy.edu.pl
Trygd å reise


  Europeisk helsetrygdkort på mobil

Du beholder medlemskapet ditt i folketrygden når du er på ferie i utlandet, og regnes som turist når du ikke har arbeidsinntekt og skal være borte fra Norge i mindre enn 12 måneder. Publisert | Oppdatert Barnebidrag Sikrer at barnet blir forsørget når foreldrene ikke lever sammen. Publisert | Oppdatert

Ud reiseregistrering

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du, når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits, har rett til dekning av nødvendig helsehjelp på samme vilkår som innbyggerne der. Derfor bør du ha med deg kortet når du er på reise i disse landene. Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo.
 • Fullmakt reise med barn skjema
 • Ud reiseråd

   Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med og en oversikt over hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten. Situasjonen i Israel, Palestina og Libanon: Spørsmål og svar for norske borgere i Midtøsten Velg land.

  Helfo kort gått ut på dato

  Skaff deg et europeisk helsetrygdkort for å ha krav på nødvendig helsehjelp i EØS-området og i Sveits. Bestill helsetrygdkortet i god tid før avreise. Det kan ta opptil 10 dager før det kommer i postkassen din. Familiemedlemmer og trygd. Familiemedlemmer er automatisk medlemmer i folketrygden ved opphold under 12 måneder.

  Reiseregistrering app

  Rettigheter i folketrygden - opphold i utlandet. Dersom du skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden. Du mister også medlemskapet i folketrygden dersom du oppholder deg i utlandet i mer enn 6 måneder hvert år i 2 eller flere påfølgende år.


 • Registrere reise til utlandet

 • Digitalt helsetrygdkort

  Du har hatt en inntekt på minst kroner (1,5 G - Grunnbeløp) de siste 12 månedene, eller minst kroner (3 G) de siste 36 månedene. Du er under 67 år. Hvilke inntekter gir rett til dagpenger? For å få dagpenger må du: søke dagpenger registrere deg som arbeidssøker oppholde deg i Norge og være medlem av folketrygden.

  Registrere reise til utlandet

 • Kan man reise på ferie når man får dagpenger? Søke arbeid i et annet EØS-land. Har du vært helt arbeidsledig og har hatt rett til dagpenger i minst 4 uker, kan du ha rett til å beholde dagpenger fra Norge i inntil 3 måneder når du reiser til et annet EØS-land for å søke jobb.
 • Fullmakt reise med barn skjema

  Skal du drive spesielle aktivitetar under utanlandsopphaldet, til dømes ekstremsport, bør du undersøkje om det er nødvendig å teikne ei tilleggsforsikring. Når du reiser innanfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort, som du kan bestille via eller ved å ringje 80 04 35

 • trygd å reise