akademiabadaczy.edu.pl
Hjemmekontor arbeidsgivers plikter


 • Fjernarbeid
 • Særlig uavhengig stilling hjemmekontor

   Bokmål: Mal for avtale om hjemmekontor (word-format) Nynorsk: Mal for avtale om heimekontor (word-format) Malene har funksjonalitet som gjør utfyllingen enklere. Dersom du har problemer med å laste ned malen, kan du kontakte Signform på e-post: info@ Hvis hjemmekontor er et krav fra myndighetene, skal arbeidsgiver informere.

  Fjernarbeid

 • Disse vil tre i kraft fra 1. juli Fra februar er det ikke lenger påbudt med hjemmekontor. Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer til sine ansatte. Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.
 • Hjemmekontor skatt
 • Hjemmekontor skatt

  Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for regulering av arbeidsforhold i privat sektor. Det er likevel enkelte forskrifter som supplerer eller gjør unntak fra noen av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er et slikt eksempel. En tydeliggjøring av forskriftens virkeområde.

  Hjemmekontor skattefradrag

  I tillegg til krav om skriftlig avtale om hjemmekontor, oppstilles det plikter for både arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Arbeidsgiver plikter å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, så langt det er praktisk mulig. Dette knytter seg både til arbeidsgivers sikkerhet, helse og velferd, så vel som arbeidssted, arbeidsutstyr og innemiljø.


 • hjemmekontor arbeidsgivers plikter
 • Hjemmekontor i utlandet

  Hjemmekontorordningen synes å ha kommet for å bli - i det minste for en periode. Hvilke rettigheter og. hvilke plikter påligger arbeidstaker og arbeidsgiver i en slik situasjon? Artikkelen gir deg noen svar i en hverdag som fortsatt er preget av usikkerhet.

   Regler for hjemmekontor i utlandet

  Påbud om hjemmekontor – Arbeidsgivers plikter og ansvar Oslo, Lillestrøm og Lørenskog har de siste dagene strammet til de lokale forskriftene for å hindre spredning av Covid Et svært aktuelt punkt i forskriftene nå er påbud om bruk av hjemmekontor. Vi redegjør for de nye reglene og hva arbeidsgiver plikter å gjøre.

  Hjemmekontor jobb

  Oslo, Lillestrøm og Lørenskog har de siste dagene strammet til de lokale forskriftene for å hindre spredning av Covid Et svært aktuelt punkt i.


  Frivillig hjemmekontor

  Disse reglene gjelder uavhengig av om arbeidet utføres hjemmefra eller i arbeidsgivers lokaler. Ved regelmessig bruk av hjemmekontor må partene i tillegg forholde seg til forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (FOR). Hjemmekontorforskriften er sist oppdatert med virkning fra , du finner mer om.