akademiabadaczy.edu.pl
Jordmor ringerike sykehus


Jordmor jevnaker

Ringerike sykehus. Ringerike sykehus er et lokalsykehus med akuttfunksjon, fødeavdeling og dialyse. Vi har spesialister i generell kirurgi, gastro-enterologisk kirurgi og urologi, ortopedi, indremedisin, kardiologi, onkologi, samt gynekologi og fødselshjelp.


 • Helsestasjon
 • Helsestasjon

   Velkommen til jordmortjenesten ved Familiens Hus! Vi tilbyr helhetlig oppfølging gjennom svangerskapet, samt hjemmebesøk og etterkontroll etter fødsel. Tjenesten er gratis.


  Helsestasjon

  o Drammen sykehus, Fødeavdelingen telefon 32 80 32 51/ o Kongsberg sykehus 32 72 57 13/ o Ringerike sykehus 32 11 61 04/ o Bærum sykehus 67 80 94 For mer informasjon kontakt den helsestasjonen du tilhører. Marienlyst Helsestasjon ; Strømsø Helsestasjon; Fjell Helsestasjon; Mjøndalen Helsestasjon; Svelvik Helsestasjon.

  Jordmor jevnaker

 • Tidligere jobbet på Nyfødt intensiv og fødeavd. ved Drammen sykehus, samt kommunejordmor i Sigdal. Kommunejordmor i Modum og Krødsherad siden Har spesialisert seg innen akupunktur, psykoterapi for gravide, sertifisert ICDP veileder (foreldreveiledning), sertifisert kursleder Godt Samliv (par kurs for førstegangsforeldre).


 • Jordmor jevnaker

  Kvinne/barn-enheten har behov for dyktig jordmor på Ringerike sykehus omgående! Vi får i løpet av høsten ledig svangerskapsvikariat i % stilling som jordmor. Det er mulighet for å diskutere stillingsstørrelse og oppstartsdato, samt stor grad av påvirkning av egen turnus i kalenderplan.

 • Jordmor jevnaker
 • jordmor ringerike sykehus

 • Helsestasjon

  RINGERIKE: Jordmor Helse Sør-øst RHF: Kvinne/barn-enheten har behov for flere dyktige jordmødre på Ringerike sykehus omgående! Vi tilbyr ulike stillingsbrøker - både faste stillinger og vikariater til vår flotte avdeling.


   For å bøte på

  Fødende i Nesbyen og Flå kommune må forholde seg til jordmor på Ringerike sykehus. Det understrekes at dette gjelder jordmor på vakt, og ikke oppfølging og kontroller på avtalt kontortid. Ved behov for jordmor utenfor kontortid, kontakt fødeavdelingen på Ringerike sykehus, tlf. (sentralbord, Vestre Viken) eller 32 11 61 04 /

  9 ledige jobber som Føde

  fødselsomsorg i Norge. Fødestuer i sykehus: Fødestuer med geografisk avstand til nærmeste sykehus med fødeavdeling eller kvinneklinikk: Les mer i Store norske leksikon. Mange kvinner bor på steder der det bare er ett fødetilbud, og har derfor ikke reell mulighet til å velge fødested. og leger om fosterovervåking og andre emner.