akademiabadaczy.edu.pl
Slamavskiller


 • slamavskiller


 • Vpi slamavskiller

  1. Nye regler for septiktank

  En septiktank med slamavskiller er en tradisjonell og god løsning for å håndtere kloakk fra private og kommersielle installasjoner. Kingspan fører en rekke ulike septiktanker for både privat og kommersiell bruk, til en meget konkurransedyktig pris. ALLE FETTUTSKILLERE AQUAKULTUR INFILTRASJONSANLEGG GRÅVANNSANLEGG TANKSYSTEMER MINIRENSEANLEGG.

  Lyngen slamavskiller

  Slamavskillere er en rensetrinn som leverer partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet, og som benyttes til utslipp til gode sjø-resipienter eller forbehandling før hovedrensetrinnet. Slamavskillere er tette, vedlikeholdsfrie og rimelige, og har forskrift om kloakkutslipp fra spredt bebyggelse. Se forskrift, forventet renseevne, umsikt, kostnad og investeringskrav.


  Septiktank pris

  Slamavskillere for fritidsboliger skal tømmes hvert andre år. Ved behov for oftere tømming, ta kontakt med MNA. Tømming. Ved tømming av slamavskillere blir hele tanken tømt, før vannet blir returnert tilbake på tanken. Tømmingen foregår i 3 faser: Slambilen suger opp alt innholdet i tanken.

  Slamavskiller sl 43

  Slamavskiller, enhet for fjerning av sedimenterbart stoff og flytestoffer fra avløpsvann. Har samme funksjon som en septiktank, men slamavskiller betegner vanligvis større enheter som gjerne er i betong og er oppdelt i flere kamre. begrenset gjenbruk.

 • Septiktank pris


 • Baga slamavskiller

   Slamavskiller må tømmes jevnlig for slam. Det er viktig at avstand fra veg eller biloppstillingsplass ikke er for lang, eller at løftehøyden er for stor til at slamtømmebil kan utføre slamtømming. Måle avstand fra slamavskiller til vei/ biloppstillingsplass, samt vurdere antall meter løftehøyde i forhold til slamtømmefirmaets krav.

  Hva er slamavskiller

  kamret slamavskiller. Prinsippskisse av trekamret slamavskiller som viser vannets strømningsvei gjennom kummen. Slamavskillere er utformet slik at vannet har lang strømningsvei og oppholdstid slik at mest mulig flyteslam og sedimenterbart slam holdes tilbake i kummen. Vannet renner med selvfall fra bolig- eller.

  Vpi slamavskiller

 • Hvordan fungerer en slamavskiller? Slik fungerer slamavskillere I en slamavskiller går alt avløp fra huset inn i det første kammeret i slamavskilleren. Videre blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp. Hvis septiktanken ikke tømmes regelmessig kan det bli for mye fast masse i anlegget, noe som kan gi problemer.
 • Cipax slamavskiller

  1 stk 4m³ slamavskiller, 1 stk infiltrasjonspakke 59 Green Clean Infiltra. 2. 1 stk 7m³ slamavskiller, 2 stk infiltrasjonspakker 59 Green Clean Infiltra. 3.