akademiabadaczy.edu.pl
Frist for innlevering av skattemelding 2020


Skattemelding frist

6 DES Skattelistene for legges ut 15 DES Skattekort - utsending av informasjon om ditt skattekort starter 15 DES Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap. Gi oss tilbakemelding Fant du det du lette etter?.
 • Se skattemelding
 • Skatteetaten skattemelding

   Fristen for å levere skattemeldinga er april kvart år. Viss du oppdagar feil eller har fått nye eller forseinka opplysningar, kan du framleis endre og levere. Endre kontonummer Du kan endre kontonummeret ditt for utbetaling av skatt selv. Gjør det i god tid før du forventer å få utbetalt skatteoppgjøret ditt.


  Skattemelding 2022

  Elektroniske bruker kan selv skrive ut sin skattemelding og sitt skatteoppgjør på Min skatt. Begravelsesbyråer og advokater anbefaler vi at bruker en annen utgave av skjemaet: Næringsdrivende, utskrift av skattemelding og skatteoppgjør.

 • frist for innlevering av skattemelding 2020
 • Skattemelding og skatteoppgjør

  Siste frist for levering av skattemelding: nordmenn har ikke åpnet den. Leverer du skattemeldingen innen leveringsfristen april, kan du få utbetalt skattepenger du har til gode tidligere enn før. Mens alle tidligere måtte vente til tidligst sommeren med å få utbetalt penger til gode, har over en million lønnstakere og.


   Skattemelding 2023

  Skattemelding for formue- og inntektsskatt – personleg næringsdrivande o.a. (RF) Fra og med (inntektsåret ) skal alle enkeltpersonforetak bruke den nye skattemeldingen. Du kan enten bruke et sluttbrukersystem for å sende skattemeldingen, eller du kan logge deg inn på for å levere skattemeldingen der.


  Skattemelding 2021

  Skattemelding og skatteoppgjør til den som er død, sendes automatisk til kontaktpersonen som er registrert i Folkeregisteret. Kontaktperson blir registrert når skifteform er valgt og meldt til tingretten. Skattemeldingen sendes ut i april og skatteoppgjøret sendes tidligst ut i august. Les mer om skattemelding for avdøde.

  Skatteetaten

  For høy eiendomsskatt? Da må du endre forrige skattemelding. Den nye antatte verdien på boligen brukes av kommunene for å beregne eiendomsskatt. Men hvis du vil endre eiendomsskatten for i år må du endre skattemeldingen for Dette er fordi grunnlaget kommunene baserer seg på hentes fra siste fastsetting av formues- og inntektsskatt.

  Se skattemelding

 • 6 DES. Skattelistene for blir publiserte. 15 DES. Forskotsskatt for personlege skattytarar – frist for betaling. 15 DES. Skattekort – utsending av informasjon om skattekortet ditt startar.