akademiabadaczy.edu.pl
Kraft og akselerasjon


Newtons 2 lov

  Akselerasjon er en fysisk størrelse som angir endring av hastighet med hensyn til tiden. Hvis hastigheten øker, er akselerasjonen positiv, og hvis hastigheten avtar, er akselerasjonen negativ. Negativ akselerasjon kalles også retardasjon. Ofte blir akselerasjon kun oppfattet som et mål på endring av fart.

  Hva er sammenhengen mellom kraft, masse og akselerasjon?

Akselerasjon er i fysikk endringen av hastigheten til et legeme med hensyn på tiden. Et legemes akselerasjon er netto resultat av alle de krefter som virker på legemet, som beskrevet av Newtons andre lov. SI-enhet for akselerasjon er meter per sekund i andre potens (m/s 2), eller meter per sekund per sekund.

Newtons 3 lov formel

 • Det å endre bevegelsestilstanden kan være å sette gjenstanden i bevegelse, eller endre retning på bevegelsen, eller endre gjenstanden beveger seg med. Kraft er et sentralt begrep i fysikken. SI-enheten for kraft er newton. En newton er den kraften som gir et legeme med masse kg akselerasjon.

 • kraft og akselerasjon


 • Kraft formel

  Situasjonen gir null netto kraft og ingen akselerasjon. Press mot et objekt på en friksjonsflate, for eksempel et skråstilt bord, kan resultere i en situasjon hvor legemet ikke beveger seg, fordi den påførte kraft motvirkes av statisk friksjon, som oppstår mellom objektet og bordflaten.

  Newtons 1 lov

  Symbolet for tyngdens akselerasjon er g. Enheten blir ofte brukt som målenhet for akselerasjon der enhetsverdien bestemmes av Jordens tyngdeakselerasjon: 1 g = g 0 = 9, 65 m/s². der g er standard tyngdeakselerasjon på Jorden. En akselerasjon på 5 g tilsvarer da en akselerasjon på rundt 49 m/s².


  Newtons lover

  F står for kraft, m for masse og a for akselerasjon Dette regnes for eksempel slik hvis vi tar utgangspunktet i at personen veier 60kg og skal gjennomføre et hopp: F = (60x10=)N x SPØR ØYSTEIN OM HVORDAN MAN FINNER AKSELERASJONEN Formelen for akselerasjon er a=F/m bil eksempel om akselerasjon og masse fart på lastebil - vanskelig fart.

  Akselerasjon formel

  Newtons andre lov går ut på at det finnes en sammenheng mellom kraft, masse og akselerasjon. Det viser seg at det alltid er slik at jo større kraft som virker på en gjenstand, desto større blir akselerasjonen. I tillegg er det slik at, jo større masse en gjenstand har, desto mindre blir akselerasjonen når man bruker en bestemt kraft på den.

  Hva er kraft enkelt forklart

  F (kraft) = m (masse) * a (akselerasjon) Newtons 3. lov Dersom et legeme virker på et annet legeme med en kraft, vil det andre legemet virke tilbake på det første med en like stor kraft i motsatt retning.
 • Newtons 3 lov formel