akademiabadaczy.edu.pl
Hva kjennetegner skrivemåten dramatisk og episk diktning


  Hva er en roman

Dramasjangerens kjennetegn er i hovedsak følgende: Teksten består av replikker og sceneanvisninger (ikke prosa som i en novelle eller strofer og verselinjer som i et dikt). Teksten er skrevet for å bli satt opp på en scene (det finnes likevel også lesedramaer som beregnet for å bare bli lest og ikke oppført).


Epos

 • Lyrisk- og dramatisk diktning. • Jeg kan gi 3 eksempler på lyrisk diktning og definere det. Click card to see definition 👆. Lyrikk eller lyrisk diktning er en av de tre skjønnlitterære hoved sjangrene, ved side av epikk og drama. Lyriske sjangre finnes det flere av. Click again to see term 👆. 1/
 • Epos
 • Hva er sakprosa

  Epos eller episk diktning er et lengre fortellende dikt i bunden form. Det fremstiller et hendelsesforløp som ligger i fortiden, og som kan være oppdiktet eller episke diktningen regnes som den eldste av de tre skjønnlitterære hovedsjangerne (epikk, lyrikk og drama) og finnes i alle kulturer på et tidlig trinn i er den gamle storformen for fortellende.

  Hva er skjønnlitteratur

  ˈepisk diktning. Artikkelen inneholder tekst fra: Store norske leksikon () Fagkonsulent for artikkelen: Hans H. Skei, Universitetet i Oslo. Sist oppdatert: januar , se alle endringer. begrenset gjenbruk.

  Sirkelkomposisjon

  Skjønnlitteratur Skjønnlitteratur er fiksjon, det vil si litteratur som er oppdikta. Fra gammelt av deler vi inn skjønnlitterære tekster i tre hovedgrupper: episke, lyriske og dramatiske tekster. Emner Dramatisk diktning Episk diktning Lyrisk diktning Læringsressurser Skjønnlitteratur Oppgaver og aktiviteter.

 • hva kjennetegner skrivemåten dramatisk og episk diktning
 • Novelle

   Tekstsamling Tekst i kontekst Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere! Emner Hva er tekst i kontekst? Skjønnlitteratur Saktekster Litteraturhistorie.

  Diktning kryssord

  episk diktning, som gjerne inndeles i epos, roman og novelle, og som forteller, resonnerer og beskriver på ulike måter; drama, som fremstiller direkte gjennom handling, tale og scenebilde. Dessuten kan diktekunsten klassifiseres etter måten den synes å forholde seg til virkeligheten på, realistisk, romantisk diktning med mer.


  Prosadikt

  epikk. Romanen er en sjanger som hører til epikken, som er den fortellende litteraturen. Camilla Colletts Amtmandens døttre regnes som den første norske romanen. Av Camilla Collett. Epikk er fortellende litteratur. Epikk regnes om en av hovedsjangerne i litteraturen. De andre hovedsjangrene er lyrikk, drama og sakprosa.