akademiabadaczy.edu.pl
Endring av adresse for personer med d-nummer


 • Folkeregisteret adresse

 • Folkeregisteret endre adresse

 • D-nummer/D-number: Fornavn/First name: Etternavn/Family name: E-postadresse/E-mail: Telefonnr./Phone no.: Min nåværende adresse i hjemlandet / My current address in my home country Adresse/Address: Postnr./Postal code: Poststed/Place: Land/Country: Min nåværende adresse i Norge / My current address in Norway.

 • Midlertidig adresseendring folkeregisteret

   For personer med fødselsnummer: RF Ny eller endret postadresse (PDF) For personer med d-nummer: RF Ny eller endret postadresse (PDF) Send skjemaet til: Skatteetaten Postboks Grønland Oslo.
 • endring av adresse for personer med d-nummer
  1. Endre bostedsadresse

  Dette skjemaet skal kun benyttes av personer som har et d-nummer istedenfor et fødselsnummer i Norge. Les mer på FOR RASKEST BEHANDLING oppfordres du/dere å endre postadresse elektronisk på

  Skatteetaten endre adresse

  Sist oppdatert: januar D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har et behov for identifisering overfor norske myndigheter. Vi kan bare rekvirere d-nummer i de tilfeller det er behov for d-nummer samtidig med registrering av rolleinnehavere i Enhetsregisteret og.

 • Folkeregisteret endre adresse
 • Adresseendring bedrift

  START NOW. Endring av adresse for personer med D-nummer / Change of. address for persons with D-number (non-resident personal identification number).


  Folkeregisteret adresse

  Du kan endre og registrere nye opplysninger om deg selv i Folkeregisteret. Det er viktig at opplysningene i Folkeregisteret er riktige. Opplysningene brukes av mange blant annet til å sende brev, gi korrekte ytelser og gi fradrag på skatten din.

  C/o adresse

  Folkeregisteret. Folkeregisteret er et offentlig personregister over alle personer som har en tilknytning til Norge. Registeret har siden vært ajourført av Skattedirektoratet og danner blant annet grunnlag for skatte - og valgmanntallet. Det er også basis for befolkningsstatistikken, som er viktig for planlegging av offentlige tjenester.

  Endre postadresse

  Innehaver i et enkeltpersonforetak skal oppgi navn, adresse og fødselsnummer/d-nummer (11 siffer). Informasjon om d-nummer finner du under nyttige lenker. Når enheten har styre: Oppgi hele styret (leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og observatører) med navn, adresse og fødselsdato, både ved nyregistrering og ved endringer.