akademiabadaczy.edu.pl
Norske flagget i vikintingen


Rødt, hvitt og blått flagg

  Norges handels- og nasjonalflagg. Norges stats-, krigs- og orlogsflagg. Norges flagg inneholder et mørkeblått nordisk kors med hvite kanter på rød bunn. Den vertikale korsarm er forskjøvet mot flaggstangen etter mønster av de eldre nordiske flaggene i Danmark og Sverige. Handels - og nasjonalflagget har forholdet (høyde til bredde.

 • Norsk krigsflagg
 • Norges flagga
 • Sildesalaten flagg kjøpe

  Stortinget skulle samles vinteren , og det var flere saker som skulle oppta representantene dette året. En av disse sakene var spørsmålet om handelsflaggets utseende. I hadde Carl Johan bestemt at handelsflagget skulle tilsvare unionsflagget, det svenske flagget med unionsmerket i øverste hjørne – og det første norske flagget fra var.

  Norske flagg rgb

  Norges kongeflagg. Norge og Sverige fikk i hvert sitt separate kongeflagg. Nåværende norsk kongeflagg. Slottet flagger med Kongeflagget når Kongen er i Norge eller på norsk territorium. Unntak: Dersom Kongen oppholder seg på Stiftsgården i Trondheim eller er om bord på Kongeskipet Norge (og i norsk farvann) [5]

  Norges flagga

 • Unionsflagg I året var det slutt på unionen mellom Danmark og Noreg. No vart den svenske kongen konge også i Noreg. Samstundes vart det bestemt at Noreg skulle ha to flagg. Eit eige norsk flagg, som vi kan kalle «løveflagget». Og eit unionsflagg, som skulle vise at Noreg var i union med Sverige.


 • Norsk flagg med riksvåpen

  Slik skriver du leksikonartikler. Store norske leksikon er eid av de norske universitetene og flere andre ideelle organisasjoner: Det norske flagget har et mørkeblått nordisk kors med hvite kanter på rød bunn. Flagget ble utformet av stortingsrepresentant Frederik Meltzer og ble vedtatt av Stortinget i

   Hva betyr det norske flagget

  Norge har gjennom historien hatt (Throughout history Norway has had) mange forskjellige flagg (many different flags). Den norske grunnloven av (The Norwegian Constitution of ) bestemte at Norge hadde rett til (determined that Norway had the right) å ha sitt eget flagg (to have its own flag).


  Norsk krigsflagg

  The first war flag of independent Norway, introduced 27 February , replaced 7 March by a common war flag for Sweden and Norway. The national and merchant flag of Norway (–), with the union mark of Sweden-Norway "herring salad" The national flag of Norway during the World Expo in Paris ().


  Flagg priser

  Dette flagget vart også brukt etter desember då det vart vedteke i Stortinget at Noreg skulle ha sitt eige, reine flagg. "Sildesalaten" I bestemte kong Oscar I at eit unionsmerke skulle setjast inn i både norske og svenske handels- og orlogsflagg. Dette merket skulle plasserast i det inste, øvste hjørnet av flagget.

 • norske flagget i vikintingen