akademiabadaczy.edu.pl




Norsk vs amerikansk helsevesen


› helsetjenester-hoyskolen-kristiania-partner › norge-br.

Forskjeller mellom amerikansk og norsk helsevesen stil holdninger økonomi ventelister omorganisering hva er best i Norge Odd Petter Eldevik Radiologisk og Nukleærmedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Ullevål - Tromsø Legenes posisjon • ”Uten ”Uten flinke flinke leger leger g går år hele hele bruket konkurs” konkurs” bruket.
 • De fleste amerikanere er forsikret
 • norsk vs amerikansk helsevesen
  1. Amerikansk og norsk helsevesen.

  Norsk helse- vesen er et forvaltningsbasert helsevesen som i all vesentlighet er ofentlig finansiert og politisk regulert og hvor pasienter har lovfestede rettigheter til helsetjenester ut fra bestemte kriterier. I tillegg finnes noen private aktører som til dels finansieres privat, til dels ved at det ofentlige kjøper tjenester.

  USA bruker hele 18

  Dyrest blant rike land USA bruker hele 18 prosent av bruttonasjonalproduktet på helse, nabolandet Canada bruker 11 og Norge 10 prosent. Men ikke bare det, om en bare ser på den statlige delen.
 • Helsevesenet i USA er


 • USA sitt sykehus- og

   Målt i andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) spanderer amerikanerne 17,8 av BNP på helse, mens resten av landene varierer fra 9,6 til 12,4 prosent. Les også: Hva betyr det egentlig at Norge er et av verdens rikeste land? Det offentlige i USA bruker like mye på helse som gjennomsnittet i de andre landene.

  Amerikanerne bruker mer på helse

  Nordmenn lever lenger Til tross for store penger i det amerikanske helsesystemet, er forventet levealder i Norden flere år høyere. Kvinner og menn i Norge kunne i forvente å bli henholdsvis 84 og 80 år. Amerikanske kvinner og menn hadde på sin side en forventet levealder på 81 og 76 år.

  Resultatet av samtalen ble en video

  17 New Zeal. 18 Sveits 19 Storbrit. 22 Tyskland 23 USA 26 Canada 29 Norge 34 Sverige 36 Frankr.

  De fleste amerikanere er forsikret

  ønsker mest mulig informasjon på norsk språk. Vi har derfor laget en norsk oversettelse av den engelske rapporten «Norway: Health System Review» som inngår i rapportserien «Health Systems in Transition» og er rapport nummer 8, Rapportserien utgis av utredningsinstituttet European.

  Helsevesenet i USA er

 • Ny rapport som bekrefter at Norsk Helsevesen står seg bra sammenlignet med andre høy-inntekt land - f eks USA hvor kostnadene per capita er omtrent dobbelt så Ole Tjomsland on LinkedIn: U.S. Health Care from a Global Perspective, Accelerating Spending.