akademiabadaczy.edu.pl
Avskrive utstyr


Avskrivning maskiner

Sats for: Avskrivningssatser Når du kjøper utstyr eller annet som for eksempel anleggsmidler til bedriften, kan du skrive av dette over flere år. Det betyr at du kan få fradrag fordi verdien på utstyret eller driftsmiddelet blir lavere. Her er satsene som brukes når du skriver av driftsmidler.

Lineær avskrivning

Avskrivningssatsene er delt inn i ulike saldogrupper og kan variere mellom ulike typer eiendeler. Det er Stortinget som fastsetter disse satsene. En personbil faller for eksempel under saldogruppe D, og skal da avskrives med 20%. Ved saldoavskrivning vil avskrivningene da se slik ut: Avskrivning første år: 20% av kroner = kroner.

Avskrivning datautstyr

juni 9, Slik avskriver du datautstyr Dersom du har gjennomført store investeringer i driftsmidler, skal det ofte avskrives over tid. Hovedregelen er at eiendeler med levetid over tre år skal avskrives. I bedrifter som bytter datautstyr oftere enn dette, er ikke avskrivning nødvendig. Avskrivning av datautstyr.

Avskrivning bil

 • Det finnes ulike måter å avskrive på. Skal du bruke lineær avskrivning betyr det at du avskriver samme summen over et visst antall år. Har du for eksempel kjøpt noe til kroner og deler det på 5 år, vil summen du skal kostnadsføre per år være 20 kroner. Lineær avskrivning er det som er vanlig å bruke i et aksjeselskap.
 • Avskrivning bil
 • avskrive utstyr


 • Avskriving

  Tredje års avskrivning: 24 *30 % = – restsaldo kroner 17 Og så videre I praksis går det aldri i null, men når saldoen er under 15 kroner (før årets avskrivning) på hver enkelt saldo kan restverdien fradragsføres helt eller delvis etter eget valg. Regnskapsmessige avskrivninger.


   Skattemessig avskrivning

  Hva er avskrivning? Å avskrive er å fordele en varig eiendels verdi over flere regnskapsperioder, slik at kostnaden i hver periode tilsvarer verdifallet i perioden. Avskrivning gjør altså at man ikke kostnadsfører den totale utgiften ved kjøp av et varig driftsmiddel på en gang, men fordeler den ut over driftsmiddelets levetid. Dette er.

  Avskrivning definisjon

  Debet IT/Audio-visuelt utstyr. Så går du til Innstillinger og Eiendelskontering, og lager en eiendelskontering, ved å bytte ut kontoene til og Så går du til Regnskap og Eiendeler, og legger opp din eiendel. hvor du lett kan gå på handling og avskrive eiendel.


  Avskrivning landbruksmaskiner

   Spesielt arbeidstøy eller verneutstyr omfatter blant annet klær som arbeidsgiver gir arbeidstaker pga stor slitasje, smuss, eller av hygieniske årsaker. Når arbeidsgiver gir slikt arbeidstøy til ansatte, vil det ikke være noen skattepliktig fordel. Eksempler på spesielt arbeidstøy: Kjeledresser og varmedresser. Hjelmer, arbeidshansker.
 • Avskrivning maskiner