akademiabadaczy.edu.pl
Tiltaksklasse tilbygg


Dibk

§ Oppdeling i tiltaksklasser - Direktoratet for byggkvalitet Regelverk Byggesaksforskriften (SAK10) § Oppdeling i tiltaksklasser Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning INNHOLD SAK10 Søk Om veiledningen til SAK10 Kapittel 3 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.

Erklæring om ansvarsrett

 • § Fastsettelse av tiltaksklasser Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning INNHOLD SAK10 Søk Om veiledningen til SAK10 Kapittel 3 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver Kapittel 4 Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling Kapittel 5 Søknad og dokumentasjon Kapittel 6 Kommunens saksbehandling.


 • Sentral godkjenning register

  Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av.

  Ansvarsrett

  Oppgaver knyttet til tiltak skal inndeles i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 innenfor ett eller flere fagområder basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Oppgaver knyttet til tiltaket kan plasseres i ulik tiltaksklasse for den enkelte funksjon og fagområde.


   Prosjektering av bygningsfysikk tiltaksklasse 2

  Kapittel 9 Foretak og tiltaksklasser Dato: Kapittel 9 Foretak og tiltaksklasser Innledning Kapittel 9 stiller kvalifikasjonskrav til foretak som søker om sentral godkjenning og erklærer ansvarsrett, jf. pbl. kap og

  Veiledning tiltaksklasser

  I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av: fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger - lufttetthet i nye boliger Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.


  Uavhengig kontroll

  Prosjektering av nytt tilbygg. Rosenkrantz gate Totalrehabilitering av bygård fra tallet. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2.

  Byggesaksforskriften

   For separate søknader som godkjenning av tekniske installasjonar, heisanlegg, tankar og avløpsanlegg og konstruksjonar som ikkje gjev BRA betalast kr. Utover m² bruksareal vert basisgebyret auka med kr. 46 pr. m². Basisgebyret skal ikkje overstige kr.


 • Erklæring om ansvarsrett

 • Ansvarsrett

 • tiltaksklasse tilbygg