akademiabadaczy.edu.pl
Utdanningsløp på engelsk


Fagbrev engelsk

Her kan du se en del av de vanligste engelsk-norske-ordene du vil møte på når du skal søke utdanning i utlandet. En del norske høgskoler og universiteter tilbyr også engelske studieprogram og studieinformasjon på engelsk.

Studiespesialisering med realfag på engelsk

Googles tjeneste tilbys kostnadsfritt og oversetter umiddelbart ord, fraser og nettsider mellom norsk og over andre språk.

Betyr engelsk

oversettelser i kontekst av "UTDANNINGSLØP" på norsk-engelsk. Jentene med mer tradisjonelle holdninger så for seg kortere utdanningsløp og mer kjønnsstereotype yrkesvalg. - The girls with more traditional attitudes envisioned less education and more stereotypical career choices.

Fagskole på engelsk

Translation for: 'utdanningsløp' in Norwegian->English dictionary. Search over 14 million words and phrases in more than language pairs.


Hva heter årsstudium på engelsk

 • The Norwegian Directorate for Education and Training. P.O. Box. Grønland. N OSLO NORWAY. E-mail: post@ Phone: + 47 23 30 12 Fax: + 47 23 30 12 For more information about the Norwegian system of kindergarten and education, visit the website of The Ministry of Education and Research.

 • Videregående på engelsk

  Training. During the two years, the VET student is given a general introduction to the vocational field and an opportunity to specialise in a chosen craft or trade. The teaching focuses common core subjects (Norwegian, English, mathematics, physical education, natural sciences and social sciences), and common programme subjects which cover.


 • Hva heter årsstudium på engelsk

 • Studieretning på engelsk

   A n e r k j e nn e l s e i s ko l e n. KAPITTEL 1. Barn og unge i kunnskapssamfunnet. Barnet møter skolen Når barn begynner på skolen som 5-åringer, trer de inn i en helt ny verden. De møter.

   Aksjeselskap på engelsk

  Yrkesfaglege utdanningsprogram – opplæringsmodellar. Dei fleste yrkesfaglege utdanningsløp er organisert etter hovudmodellen, som er to år i skole etterfølgt av to års læretid i bedrift. Det finnes også andre måtar å organisere opplæringstilbodet i yrkesfag på.
 • utdanningsløp på engelsk