akademiabadaczy.edu.pl
Nav uføre utbetaling 2023


Alderspensjon utbetaling 2023

Utbetaling av pengestøtte fra NAV til utenlandske kontoer kan ta lenger tid. Hvis en teknisk feil fører til at mange vil få forsinket utbetaling, informerer vi om det på Se også annen utbetalingsinformasjon og om skattetrekk.

Nav sykepenger utbetaling

Publisert desember | Oppdatert 3. mars Alle som får eller er innvilget uføretrygd med minstesats i januar , vil få en engangsutbetaling på kroner i februar. Flere har fått utbetalingen, men på grunn av en feil vil noen måtte regne med å få utbetaling i løpet av uke 7. Vi beklager forsinkelsen.


 • Utbetaling uføretrygd november 2023
 • Ekstra utbetaling nav

  Publisert oktober Hver høst sjekker NAV inntektsopplysningene i skatteoppgjøret ditt for å se om du har fått utbetalt riktig beløp i uføretrygd året før. Årets etteroppgjør vil snart bli sendt ut, og vil foregå over en lengre periode.


 • Utbetaling uføretrygd juni 2023


 • Barnetrygd utbetaling 2023

  De viktige Nav-datoene i Alderspensjon, uføretrygd, AAP og andre stønader: Hvilke datoer bør du merke deg, og når kommer pengene fra Nav på konto i ? UTBETALINGER FRA NAV: Sjekk datoene for din Nav-ytelse i artikkelen under.

  Utbetaling uføretrygd juni 2023

  NAV kan trekke skatt etter tabell hvis du har et tabellkort. Forutsetningen er at det er registrert tabelltrekk for den aktuelle pengestøtten du får. Alternativt at prosenttrekk er registrert for andre pengestøtter fra NAV, og tabelltrekk er registrert i koden «Hovedinntekt».

   Utbetaling uføretrygd mai 2023

  Alle uføre på minstesats skulle få kroner som en ekstrautbetaling. Først ble de uføre lovt at pengene skulle være på konto uke 6. Tirsdag opplyste Nav at pengene blir ytterligere forsinket. Flere har fått pengene, men på grunn av en feil hos Nav må noen vente til uke 7 før de får pengene. Uke 7 er mellom og februar.


  Nav utbetaling mai 2023

   Pensjonene øker fra 1. mai Det betyr at mange får etterbetalt økningen i trygder og pengestøtte. Det nye grunnbeløpet blir etter planen fastsatt mai, opplyser Nav. Grunnbeløpet er nå kroner, før det reguleres opp i slutten av mai. Trygdeoppgjøret startet mai, og grunnbeløpet blir formelt vedtatt mai
 • nav uføre utbetaling 2023

 • Utbetaling uføretrygd november 2023

 • Det minste alderspensjonsnivået for enslige økte med kroner i årets trygdeoppgjør – fra kroner til kroner, men det er likevel under EUs fattigdomsgrense for enslige. Minstesatsen for uføretrygd er kroner per måned hvis du bor alene og kroner per måned hvis du er samboer/gift.