akademiabadaczy.edu.pl
Veiledning foreldre autisme


Tilrettelegging for barn med autisme i skolen

Foreldre og nærstående til barn med ASD kan føle seg alene og isolert. Noen føler at venner trekker seg unna, og/eller at det er krevende å være sammen med venner da barnet med ASD skaper utfordringer i det sosiale samspillet.

Barn med autisme i barnehagen

Et av programmene som er tilgjengelig på norsk er «De utrolige årene® for barn med autismespekterforstyrrelser» (DuÅ-ASF). Programmet er for foreldre til barn i alderen år, og målet med dette programmet er å sikre oppfølging og psykoedukasjon av foreldregruppen.
 • veiledning foreldre autisme


 • Rettigheter autisme voksen

  Alle grupper blir evaluert både med tilbakemeldinger fra foreldre og ved kartleggingsskjemaer på barnas atferd og foreldrenes opplevelse av stress i hverdagen. Dataene viser at det å delta på denne veiledningen gir god effekt på begge områder.

  Hvordan møte barn med autisme

 • Å sørge for at foreldre får nødvendig avlastning og økonomisk støtte; Å være oppmerksom på andre barn i familien og tilby støttende tiltak ved behov; Tiltak. Organisering av tjenester for barn og unge med autisme varierer i de ulike regionene.
 • Autisme rettigheter nav

  Autisme - tilbud til barn Diagnose Vi gir råd og veiledning til foreldre og medarbeidere i barnehage eller skole, gjerne sammen med den kommunale PP-tjenesten.

   Hjelpestønad autisme

  Foto: Kurset er utviklet ved Glenne regionale senter for autisme, og har som formål å styrke foreldres kompetanse i samhandling og oppdragelse av sitt barn. Områdene det fokuseres på er positiv samhandling, tilrettelegging for læring og grensesetting.


  Grunnstønad autisme

   Autismespekterforstyrrelser. Autismespekterforstyrrelser (ASF) kan gi utfordringer i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt. Funksjonsnivået blant de som har ASF varierer, det er derfor viktig at tiltakene blir individuelt tilpasset, for hver enkelt.

  Autisme økonomisk støtte

  Dette er en film som demonstrerer EMOSJONSVEILEDNING. Emosjonsveiledning er en av av fire hovedelementer ved Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiled.

 • Hvordan møte barn med autisme