akademiabadaczy.edu.pl
Vanlige bergarter i norge


Sjeldne bergarter i norge

Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter, i alfabetisk rekkefølge. Tabellen angir hvorvidt bergarten er eruptiv (E), magmatisk (Ma), metamorf (M) eller sedimentær (S), og deretter hvordan bergarten hovedsakelig ble dannet.
 • Metamorfe bergarter eksempler
 • Metamorfe bergarter kjennetegn

  Norske bergarter. En bergart består av et eller flere ulike mineraler. Fargen, størrelsen og formen på mineralkornene bestemmer bergartens utseende. Ut fra sin opprinnelse deles bergartene inn i tre hovedtyper; sedimentære, metamorfe og magmatiske. Det er flest magmatiske og metamorfe bergarter på kloden, de utgjør prosent av.

  Metamorfe bergarter eksempler

 • Dessuten finnes to yngre berggrunnsområder: Oslofeltet, med sine permiske eruptivbergarter, og Trondheimsfeltet, med sine devonske sandsteiner og konglomerater. Grunnfjellsbergartene er enkelte steder mer enn millioner år gamle. Generelt er bergartene i grunnfjellet dannet i slutten av prekambriumtiden, og de består vesentlig av gneis.

 • Sedimentære bergarter
 • vanlige bergarter i norge
 • Bergarter i norge kart

   Geologi på land Berggrunn Om berggrunn Berggrunn er fast fjell med ulike bergarter som strekker seg fra jordas overflate og nedover i dypet. Berggrunnen er det geologiske underlaget for løsmasser, som jord, leire, sand, grus og stein. Norges eldste bergarter De eldste bergartene i Norge er tre milliarder år gamle gneiser i Finnmark.


  Magmatiske bergarter

  Devonske bergarter Oslofeltet (Osloriften) Jura-krittbergarter Neogen landhevning Nordsjøen og kontinentalsokkelen Istidene Løsmasser Morene- og breelvmateriale Leire og torv.

  Sedimentære bergarter

  Zoom inn og se hovedbergarter i nivåene nasjonalt (), regionalt () og lokalt (). (Illustrasjon: NGU) Nytt digitalt kart viser bergartene i Norge – Kartet vil være til stor nytte for de som vil forstå hvordan landet ble til, sier forsker. Rune Eian nettredaktør Norges geologiske undersøkelse mandag mars -

  Magmatiske bergarter kjennetegn

  De høyeste fjellene på Vestlandet og i Nord-Norge ble dannet under denne foldningen Grunnfjellet i Sør-Norge er fra denne perioden Rester av sterkt omdannete bergarter fra denne foldningen står igjen Fjellkjedefoldningen førte til at en stor landblokk sank inn, og Oslofeltet ble dannet.

   Metamorfe bergarter

  Kan man finne rubiner i Norge? I Norge er rubin funnet i Froland, Aust-Agder. Denne forekomsten ble oppdaget i og inneholdt purpurrøpde krystaller av en uvanlig størreIse. Dessverre viste det seg at krystallene hadde små sprekker og innslutninger, og de beste krystallene er kun gjennomskinnelige.