akademiabadaczy.edu.pl
Programmering i skolen python


Python download

Dersom du skal lage et program der du kan regne mellom strekning, fart og tid, så kan funksjoner i Python være lurt. I koden under er det brukt funksjoner for vei fart og tid. Funksjonene tar i mot variabler fra brukeren, gjør utregninger og sender svar tilbake som skrives ut til skjermen.

Python online

Programmering i skolen For lærere på ungdomstrinn og vgs. Spesielt for matematikklærere på vgs. sider. Alt fra grunnleggende programmering til kunstig intelligens.

Spyder python

Videoen er en svært rask gjennomgang av de viktigste prinsippene i programmering med Python. Den passer for deg som trenger litt oppfrisking eller for deg som trenger litt grunnleggende.


Programmering for barn

  Programmere på nett: Det er flere tjenester på nettet som lar deg skrive og kjøre python-programmer, som f eks Trinket. Det er denne tjenesten som brukes på ; Installere et program som både er en kode-editor, men som har innebygget en egen «python-motor». Dette er kanskje den beste måten å starte dersom du er fersk.


Python kurs stavanger

Programmering i skolen er svært aktuelt. Python Programming står som et naturlig valg for alle utdanningsnivåer, fra grunnskole og videregående skole til universitet og høyskole. Python er allsidig og kan derfor benyttes i mange ulike fag, som for eksempel matematikk og naturfag.


Programmering i skolen haraldsrud

Velkommen til nettkurs Programmering med Python 1, arrangert av Folkeuniversitetet og Simula Learning. Lenke til informasjon om kurset ved Folkeuniversitetets nettsider:
 • Programmering nettstudie


 • programmering i skolen python
  1. Python code

  Bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener Blokkprogrammering – oversikt – micro:bit – informasjon – micro:bit med Lær Kidsa Koding (fag og klassefilter til venstre på siden) – micro:bit med Espen Clausen Tekstprogrammering – oversikt – Python – informasjon – micro:bit – informasjon – Python med Lær.

  Programmering nettstudie

 • Python. Python is a great way to deepen your programming skills through text-based coding. Its natural English-like structure makes it easy to start learning, but it’s also powerful enough to be used in areas like data science and machine learning.