akademiabadaczy.edu.pl
Barnebidrag far


 • Barnebidrag utbetaling
 • Barnetrygd

  Når NAV fastsetter eller endrer barnebidrag, krever vi et gebyr fra både bidragsmottaker og bidragspliktig. Dette krever vi fordi barnebidrag i utgangspunktet er en privat sak, men som NAV kan utføre for dere som en tjeneste. Gebyret er 1 kroner, som tilsvarer satsen for et rettsgebyr.

   Barnebidrag etter fylte 20 år

  Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt. Begge foreldrene har plikt til å bære utgiftene til barnets forsørgelse og utdanning etter sine økonomiske evner. Reglene om fastsettelse og endring av barnebidrag står i barneloven kapittel 8.


 • barnebidrag far

 • Barnebidrag fra staten

  Kort om bidragsforskudd. Kopier lenke. Bidragsforskudd er en behovsprøvd pengestøtte, og som utbetales hvis barnebidraget ikke blir betalt. Det er barnet som har rett til forskuddet, men det blir utbetalt til den forelderen eller personen som barnet bor fast hos.

  Bidragskalkulatoren

   Hvis du har omsorg for barn under 18 år som bor hos deg i Norge, kan du ha rett på barnetrygd. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn. Enslig mor eller far kan i tillegg få utvidet barnetrygd og småbarnstillegg.

 • Barnebidrag når far ikke har inntekt
 • Barnebidrag når far ikke har inntekt

  Utenlandsopphold. Utenlandstur. Vis alle emner. Ønsker å kreve farskapstest av voksen datter. Ønsker ikke kontakt med barnefar. Når man skriver under på at man ikke lenger skal stå som far (mot far sin vilje). Altså datteren (16 år) står uten far.

  Barnebidrag utbetaling

 • Forelderen som ikke bor sammen med barnet, skal være med å forsørge barnet ved å betale et månedlig bidrag. Hvis barnet har delt bosted, kan den med lavest inntekt få barnebidrag av den andre. Barnebidrag er i utgangspunktet et privat forhold, og dere kan derfor avtale dette privat.

 • Hva skal barnebidrag dekke

  Beregning af uddannelsesbidragets størrelse. Hvis I ikke kan blive enige om uddannelsesbidragets størrelse, kan I søge Familieretshuset om at afgøre, hvor stort uddannelsesbidraget skal være. Når vi fastsætter et bidrag, der er større end normalbidragets grundbeløb, vil bidraget altid udgøre normalbidragets grundbeløb + en procentsats.

  Hva er barnebidrag

  Dette er kun aktuelt, hvis du på nuværende tidspunkt betaler mere end normalbidraget. Familieretshuset. Dit barn bor hos dig nogle dage om ugen, og du vil derfor gerne vide, om du stadig skal betale børnebidrag. Normalt vil du skulle betale bidrag, selvom dit barn overnatter hos dig op til fem gange i en 14 dages periode.