akademiabadaczy.edu.pl
Smørefett hva er ep


Smøremiddel

Marfak 00 – Multifak EP 0 – Novatex Heavy EP 0: Starplex HT 1 – Starplex EP 1,2 – Texando CX EP 2: Off Road Lave temperaturer: Li/Ca, An-Ca. Høy baseoljeviskositet. NLGI 2. Anbefalt Texacofett: Komplexfett. PAO baseolje. NLGI 00 – 2. Anbefalt Texacofett: Novatex Heavy EP 2 – Starplex EP 2.

Starplex ep2

Hva er egentlig smørefett? Smørefett er som en vaskesvamp Et smørefett består som regel av tre komponenter som i nøye avstemte mengder og gjennom en kontrollert prosess, gir oss det endelige produktet med ønskede egenskaper.

Sentralsmøring gravemaskin

Multifak T EP 2: DIN KP 2 K Litiumbasert, langfibret anleggsfett. For smøring av bolter, ledd og glidelagere. Må ikke brukes i hurtigspinnende lagere. Et rimelig alternativ til Novatex Heavy EP 2 Under 0oC bør fettet lagres innendørs for å lette påføringen. kg: KG

Fettpresse sentralsmøring

Smørefett er et smøremiddel som består av en smøreolje fortykket med en såpe (det vil si et metallsalt av en høyere fettsyre), leire eller annet fortykningsmiddel. Smørefett inneholder vanligvis tilsetningsstoffer, og tilsettes også faste stoffer som talk, glimmer og bly med mer. Smørefett klassifiseres etter typen fortykningsmiddel og.

Multifak ep2

 • Spesialfett på aerosol for svært utsatte smøresteder. Inneholder grafitt og EP tilsetninger for å tåle store belastninger. For Wire/kjeder, åpne drev, svingskiver, bevegelige smelteovner.
 • Multifak ep2

 • Mobilgrease xhp 222

   Multifak EP smørefett er universalfett for ekstremt trykk, som inneholder høyraffinerte mineralbaseoljer, litiumfortykningsmiddel, EP-tilsetninger og rust- og oksideringshemmere. Fettet er egnet for bruk i mange industrielle kjøretøy og marine bruksområder. Fordeler for kunden Multifak EP smørefett gir følgende fordeler.


 • UNIVERSALFETT EP er et høykvalitets

  1. Fettpresse

  Rask oversikt: smørefett fra Klüber Lubrication. Utmerkede løsninger for mekanisk friksjon: effektiv og vedvarende beskyttelse mot slitasje, korrosjon og eksterne risikofaktorer. Dokumentert merittliste for individuelle behov: bruksområder for våre pålitelige spesialsmøremidler omfatter ventiler og koplinger, rulle- og glidelagre.

  UNIVERSALFETT EP er et høykvalitets

  Shell Gadus S4 VAD. Shell Malleus DCX. Shell Gadus S4 Walking Cam Grease 1. Shell Kiln Seal Grease TI. Shell Gadus Kiln Seal Grease. Shell SRS Shell Gadus S3 AC 2. Shell Retinax MDX. Shell Gadus S3 VXD.
 • smørefett hva er ep