akademiabadaczy.edu.pl
Nysgjerrigper undervisningsopplegg


Faktatekst undervisningsopplegg

Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til elever og lærere i grunnskolen. Gjennom Nysgjerrigper får barn og unge lære om forskning og prøve å forske selv. Noe av materiellet vårt er på nynorsk. Se etter "nynorsk" oppe i toppbanneret. Nysgjerrigper og energi Et undervisningsopplegg om energi for 1.–7. trinn. Av Gro Wollebæk.
 • Nysgjerrigper lærerveiledning


 • Livet i fjæra undervisningsopplegg

  november Forsking er i stor grad at folk som veit mykje om noko, gjettar seg fram til moglege svar. Her skal elevane øve seg på å finne kvalifiserte gjettingar i ein artikkel ved å sjå på språket. Undervisningsopplegg og aktiviteter Lesekroken: Hvilket kunnskapssyn formidler bildene? Publisert november

 • Faktatekst undervisningsopplegg
 • Nysgjerrigper lærerveiledning

 • 1. Be alle elevane gå inn på lenka 2. La elevane ta testen "Dei første julegåvene" individuelt. 3. Be elevane jobbe som dei sjølv vil med artikkelen "Dei første julegåvene" for å lære mest mogleg. Dei skal ta testen ein gong til etterpå. Då kan dei sjå om dei har lært meir eller ikkje.


  1. Nysgjerrigper betydning

  1. Jobb saman i par Sjå på overskrifta «Dyr som medisin». Lag ei ljugehistorie om kva du trur det står i artikkelen. Fortel til ein annan. Eksempel: Når eg har vondt i halsen, pleier eg å ete eit par sjiraffar til frukost. Det er fordi sjiraffar har så sunne halsar. Når eg får i meg noko så sunt, blir eg frisk med ein gong.

  Nysgjerrigper energi

   1. Teikn ei humle Teikn ei humle i naturleg storleik. a. Kor stor trur du humla skal vere? b. Kva for fargar har humla? c. Kor mange bein og venger trur du humla har? 2. Finn forklaringa i teksten Orda under er forklarte i artikkelen. Skriv opp forklaringa du finn på følgjande ord.

  Nysgjerrigper lesekroken

  Finn først fram til setningane som er sitat frå teksten, i den venstre kolonnen. Still innleiingsvis spørsmålet i den høgre kolonnen, for å hjelpe elevane til å sjå kva som er underforstått. Spør så: Kva er underforstått? Det vil vere ulikt kor mange døme elevane treng, før dei kan gå i gang med sjølv å prøve å finne det som er underforstått.

  Nysgjerrigper havet

  Lesekroken: Undervisningsopplegg til "Kva er eigentleg hald?" Jobb utforskande med teksten "Kva er eigentleg hald?", og leit etter måtar teksten prøver å fange lesaren på. Artikkelen om hald er henta frå Nysgjerrigper nr. Last ned materiellet: Oppgåver og lærarrettleiing (PDF) Artikkelen "Kva er eigentleg hald?.

  Nysgjerrigper forsøk

  Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til elever og lærere i grunnskolen. Gjennom Nysgjerrigper får barn og unge lære om forskning og prøve å forske selv. ©Forskningsrådet Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.
 • nysgjerrigper undervisningsopplegg