akademiabadaczy.edu.pl
Hva er litteratur definisjon


  Faglitteratur

Store norske leksikon Litteratur er i sin aller videste betydning hele menneskehetens samlede tekstproduksjon. Som oftest brukes termen imidlertid i noe snevrere betydning, som en betegnelse på skriftlige verk med varig verdi. I utgangspunktet dekker et slikt litteraturbegrep alle fagområder og inkluderer dessuten også personlige.


Naturalismen

Litteratur (fra latin «skrift, skriftlig framstilling» av littera, det vil si «bokstav») er et begrep som omfatter et bredt spekter av menneskelige ytringer.

Realismen

nasjonalitet/språkområde sjanger Litteraturhistoriske epoker De litteraturhistoriske epokene har du sikkert støtt på i norskfaget med begreper som romantikken eller opplysningstida. Tanken bak epokeinndelinga er at det er noen generelle tankestrømninger som er felles for en periode i historien, og at disse påvirker og gjenspeiles i litteraturen.

Litteratur kryssord

Les mer i Store norske leksikon. En roman er en lang, oppdiktet fortelling. Romanen er en., vil si at den er oppdiktet og hører til., og den deles dermed ikke inn i. (–) kan romanen sammenlignes med et uformelig, elastisk monster som kan inneholde nær sagt hva som helst. (– fvt.) definisjon av hva som utgjør diktningens.

 • Naturalismen


 • Hva er skjønnlitteratur

  Litteraturens historie vedrører den historiske utvikling til litterære tekster i prosa og poesi; tekster som har til hensikt å underholde, opplyse eller instruere leseren eller lytteren. Det angår også utviklingen av de litterære teknikker som benyttes av disse tekstene for å kommunisere. Ikke all skrift er litteratur eller skjønnlitteratur.
 • Hva er sakprosa
 • hva er litteratur definisjon
 • Litteraturhuset

  Professor emeritus, Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo er en av institusjonene som står bak Store norske leksikon. Fagdidaktikk er didaktikk, undervisningslære, knyttet til et bestemt fag. I fagdidaktikk behandler man spørsmål som er viktige for begrunnelse og utvalg av lærestoff i et fag, og for undervisning og læring i faget.

  Hva er sakprosa

 • Skjønnlitteratur er en fellesbetegnelse på litteratur som er oppdiktet, altså fiksjon. Eksempler på skjønnlitterære sjangere er roman, novelle og lyrikk. Skjønnlitteraturen skiller seg fra sakprosaen, som har et mer direkte forhold til virkeligheten.
 • Norsk litteratur

   Den mest anerkjente definisjonen er kanskje Ennis' () definisjon: "reflective and reasonable thinking that is focused on deciding what to believe or do" (Ennis, , s. 45). Tenkning basert på rimelighet og refleksjon vil være det som avgjør for individer hva de tror på, hvilke muligheter som foreligger, og hvordan de handler.